BizNews

Poznańska firma przebuduje linię kolejową Leszno – Czempiń

Tory - Tczew  Foto: lepszyPOZNAN.pl / Maciej Koterba

Poznańska spółka Torpol wygrała przetarg ogłoszony przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Będzie zatem realizować przebudowę linii kolejowej łączącej Leszno i Czempiń.

W przetargu brały także udział między innymi spółki z Chin, Hiszpanii, Czech i Włoch. Przedmiotem jest przebudowa torów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku około 36 km na linii kolejowej E 59.

Cena oferty Torpol okazała się najniższą spośród pięciu złożonych w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych – informuje poznańska spółka.

Zaoferowana przez Torpol cena za wykonanie planowanych prac to 395.000.000 złotych netto, a więc 485.800.000 zł brutto.

Inwestycja ta jest wykonywana w ramach projektu przewidującego prace na linii kolejowej E 59 między Wrocławiem a Poznaniem i jest finansowana przez unijny instrument finansowy Connecting Europe Facility (CEF).

Poznańska spółka będzie miała 34 miesiące od podpisania umowy na wykonanie wszystkich prac, a okres gwarancji został określony na 72 miesiące.

Kryterium wyboru oferty w przetargu stanowią całkowita cena brutto (waga 80%), termin realizacji prac budowlanych (waga 10%) oraz okres gwarancji (waga 10%). Złożona przez Emitenta oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny, a dla pozostałych kryteriów analogiczna do pozostałych oferentów. Aktualnie spółka oczekuje na czynność weryfikacji i wyboru przez Inwestora oferty w ww. postępowaniu.

Torpol z zyskiem i norweskimi kontraktami

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl / Maciej Koterba, Torpol

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz