POZnań

Zmiany w Straży Miejskiej

Wspólne patrole Straży Miejskiej i Policji (4)  Foto: Straż Miejska

Rada Miasta przyjęła uchwałę ws. nowej struktury Straży Miejskiej od 1 stycznia 2016 r.! Jest to istotny element reformy SM, obok innych zmian organizacyjnych, kadrowych czy logistycznych, które mają przywrócić prestiż Straży wśród mieszkańców poprzez: podniesienie skuteczności jej działań, skrócenie czasu realizacji interwencji zgłaszanych od mieszkańców, zwiększenie liczby strażników w terenie oraz właściwe warunki pracy strażników, ograniczenie biurokratycznych procedur.

Ponadto reforma opiera nową strukturę SM na referatach dzielnicowych, nastawionych na stałą współpracę z lokalnymi samorządami i działaniami w zakresie porządku i czystości, a także referaty ogólnomiejskie, w tym interwencyjny (reagowanie w sprawach pilnych, w tym zakłócenia spokoju w miejscach publicznych, współpraca z Policją) i drogowy. Ważne zmiany, to także powrót referatów dzielnicowych na swoje właściwe terenowo obszary działania tj. Wilda, Grunwald i Winogrady (ten ostatni zjednoczony z Piątkowem w ref. Północ, tak by mieszkańcy mieli czytelny podział i tożsamy z Policją).

To tylko w skrócie kluczowe zmiany. Będzie to proces zapoczątkowany formalnie od nowego roku, zakończy się jesienią 2016. Oczywiście szereg działań technicznych rozpocznie się dzięki uchwale radnych już teraz. Dla mnie ważne jest, aby wspierając Straż Miejską, osiągnąć skuteczną realizację zadań, które są ważne dla mieszkańców, mają wpływ na warunki zamieszkania i pokazanie, że Poznań może być znów postrzegany jako miasto, gdzie dba się i faktycznie egzekwuje porządek i czystość oraz spokój w miejscach publicznych.

Tak na profilu społecznościowym napisał zastępca Prezydenta miasta Poznania Mariusz Wiśniewski o zmianach w strukturze Straży Miejskiej.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz