POZnań

Zmiany na Starym Rynku

Stary Rynek, Poznań, remont płyty rynku  Foto: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Wzdłuż kamienic na Starym Rynku gotowa jest większość chodników, na których wystawiane są stoliki restauracyjne. W dniach 14-15 lipca wprowadzane będą zmiany dla pieszych, którzy również zostaną pokierowani na chodniki, a wykonawca przystąpi do prac związanych z nawierzchnią starorynkowej płyty. W zależności od postępu robót, zmieni się także organizacja ruchu na skrzyżowaniach najbliższych ulic.

Za nami większość prac związanych z chodnikami wokół płyty Starego Rynku, zmieniają się także fragmenty ulic przylegających do niej. Wykonawca rozpoczyna przygotowania do układania kostki granitowej na płycie, która będzie równa i wygodna dla użytkowników – mówi Kamila Michalska, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Podczas prac nawierzchniowych wykorzystany zostanie także materiał historyczny, tzn. wyselekcjonowane po demontażu kostki kamienne i granitowe płyty chodnikowe. Ułożone zostaną w bloku śródrynkowym, ale poza Pasażem Kultury, w którym nawierzchnia wykonana będzie z nowych płyt granitowych. Podobnie materiał staroużyteczny zostanie ponownie wbudowany we fragmentach ul. Paderewskiego, Szkolnej, Świętosławskiej, Wodnej, Wielkiej i Żydowskiej. Najbardziej zaawansowane są prace na ul. Wronieckiej i Żydowskiej, gdzie gotowa jest już podbudowa, na której układana będzie nawierzchnia. Powstają też krawężniki i konstrukcja chodnika.

W dniach 14-15 lipca wygradzana będzie płyta Starego Rynku, a piesi będą kierowani na nowo powstałe chodniki wzdłuż kamienic. Nie będą więc już poruszać się tymczasowymi ciągami wyznaczanymi na placu budowy, a nową nawierzchnią wykonaną z płyt granitowych. Na strefę ruchu pieszego przeznaczone zostaną dwa metry od strony płyty rynku na całym jego obwodzie. Wykonawca poprosił restauratorów o zawężenie stref restauracyjnych znajdujących się na traktach dla pieszych. Poza poprawą bezpieczeństwa ruchu, pozwoli to także na poszerzenie frontu robót na płycie Starego Rynku, gdyż wykonawca będzie miał więcej wolnej przestrzeni do wykonania konstrukcji podbudowy i dalszego układania nawierzchni. Wykonawca deklaruje, że będzie przesuwał opłotowanie w miarę postępu robót. W południowej części Starego Rynku rozpoczęła się już budowa dolnych warstw konstrukcji nawierzchni.

Prace toczą się ponadto na skrzyżowaniach ulic przylegających do Starego Rynku. Z tego względu konieczne było wyłączenie skrzyżowania ulic Wodnej i Klasztornej, a otwarte zostało skrzyżowanie ul. Woźnej i Klasztornej. Kolejne zmiany przewidziane są na 17 lipca (poniedziałek). Wtedy to zamknięte zostanie skrzyżowanie ul. Szkolnej i Koziej (z pozostawionym prawoskrętem z ul. Koziej w Szkolną w kierunku południowym). Zmiany są podyktowane koniecznością wykonania robót związanych z infrastrukturą podziemną. Również 17 lipca zostanie otwarte skrzyżowanie ulic Wrocławskiej i Koziej.

Zaawansowane są także prace związane z infrastrukturą podziemną na Starym Rynku, m.in. na ukończeniu jest montaż przyłączy elektrycznych do budynków. Wykonawca kontynuuje modernizację fundamentów Ratusza pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Z kolei w rejonie domków budniczych trwa budowa sieci wodno-kanalizacyjnej.

Na Starym Rynku pojawią się cztery wyspy zieleni z drzewami i niską roślinnością oraz siedziskami. Przewidziane są one po obu stronach Odwachu, przy Wadze Miejskiej i w ul. Kurzanoga. Widoczną po zmroku zmianą na Starym Rynku będzie oświetlenie, które będzie bardziej spójne i estetyczne. Dzięki nowej iluminacji świetlnej wyróżnione będą najważniejsze budynki, odpowiednio oświetlone zostaną również zabytkowe fontanny.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz