POZnań

Pora zrewitalizować warciany ogródek

Stadion przy Drodze Dębińśiej - Ogródek  Foto: materiały prasowe / PIM

Na terenie sportowym przy ul. Droga Dębińska 12 powstaną dwa piłkarskie boiska treningowe z niezbędną infrastrukturą. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, którego celem jest wyłonienie wykonawcy szczegółowej dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.

Zadanie obejmuje budowę dwóch boisk treningowych, jednego o nawierzchni naturalnej, a drugiego – syntetycznej. Powstaną w południowej części kompleksu sportowego przy Drodze Dębińskiej. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca będzie musiał uwzględnić wytyczne z podręcznika licencyjnego dla klubów Ekstraklasy, by Warta Poznań mogła korzystać z boisk zgodnie z wymogami PZPN – mówi Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Realizacja prac budowlanych przewidziana jest na 2024 rok. Boisko z trawy naturalnej będzie ogrzewane i miało system nawadniania. Drugie będzie miało sztuczną nawierzchnię. Oba boiska będą oświetlone, a także odpowiednio odwodnione za sprawą instalacji odprowadzania wód opadowych. W ramach zadania wykonany zostanie także zbiornik retencyjny. 

Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca zajmie się również budową infrastruktury towarzyszącej, takiej jak ogrodzenie terenu i mała architektura, w tym stojaki rowerowe. Ponadto wykonawca będzie odpowiadał za budowę sieci podziemnej infrastruktury technicznej.

Obecnie w południowej części terenu sportowego przy ul. Droga Dębińska są dwa boiska, ale nie spełniają one wymogów dla klubów Ekstraklasy. Zostaną one rozebrane, podobnie jak m.in. ogrodzenie i słupy.

Budowa nowych boisk realizowana będzie jako część zadania o nazwie “Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta”. W ramach tego przedsięwzięcia powstało już oświetlenie “Ogródka”, czyli boiska piłkarskiego Warty Poznań oraz budynek węzła, w którym zamontowano urządzenia techniczne podłączone do sieci ciepłowniczej, wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej oraz do instalacji służącej podgrzewaniu murawy.

W ramach tego zadania powstaje również koncepcja architektoniczno-funkcjonalna dla całego terenu przy ul. Droga Dębińska 12 służącego zawodnikom Warty Poznań i KS Warta. Budowa boisk treningowych jest jego częścią i wyłoniony w ogłoszonym właśnie postępowaniu przetargowym wykonawca będzie odpowiadał za przygotowanie szczegółowej dokumentacji, w tym projektów wykonawczych dla poszczególnych branż.

Celem trwających prac nad koncepcją zagospodarowania terenu przy ul. Droga Dębińska 12 jest uporządkowanie przestrzeni i stworzenie nowego miejsca dla sekcji piłkarskiej oraz stowarzyszenia skupiającego sekcje szermiercze i tenisowe. Uwzględniane są rozwiązania proekologiczne, takie jak wykorzystanie energii słonecznej i zagospodarowanie deszczówki.  

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe / PIM

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz