BizNews

Wzrost zysków poznańskiej spółki

Pekabex Bet wykona konstrukcję największej na świecie fabryki baterii koreańskiego koncernu SK IE Technology  Foto: mat. prasowe

Poznańska firma produkująca prefabrykaty dla budownictwa odnotowała historycznie najwyższe przychody w pierwszym półroczu, osiągając przy tym dwucyfrowe wzrosty zysków.

Wzrost jest zasługą głównie segmentu realizacji kontraktów i związany był ze zwiększonym wykorzystaniem dotychczasowych mocy produkcyjnych oraz wzrostem cen sprzedaży, a sprzedaż w segmencie realizacji kontraktów na usługi budowlane urosła o 67,8 mln zł – mówi Robert Jędrzejowski, prezes zarządu Pekabex – w drugie półrocze weszliśmy z dobrze zdywersyfikowanym portfelem zamówień na poziomie 1,12 mld zł.

W pierwszej połowie 2022 roku skonsolidowane przychody Pekabeksu wyniosły blisko 838.000.000 zł, co oznacza wzrostem rok do roku o 31%. Wyższa była także produkcja prefabrykatów, która wyniosła 136.398,6 m³ (w analogicznym okresie 2021 roku było to 125.625,3 m³).

Rosnącą sprzedaż to oczywiście rosnące zyski. EBIT zwiększył się o ponad 34% do 42.200.000 zł, a zysk netto o 26% do 28.000.000 zł.

Zarząd Spółki spodziewa się w kolejnych miesiącach spadków cen materiałów i usług. Sama produkcja Pekabex nie należy do energochłonnych, zatem wzrosty cen energii nie powinny znacząco negatywnie wpłynąć  na wyniki Grupy w kolejnych okresach.

Niezależnie od sytuacji rynkowej, w dłuższej perspektywie produkty Grupy, głównie w zakresie konstrukcji pod obiekty halowe i mieszkaniowe nadal będą zyskiwać w zakresie konkurencyjności cenowej prognozuje Robert Jędrzejowski – koszty realizacji konstrukcji stalowych, mogących być w określonych sytuacjach rozwiązaniem alternatywnym do konstrukcji prefabrykowanych, w przypadku wzrostu cen stali  staną się nieproporcjonalnie wyższe w stosunku do konstrukcji prefabrykowanych gdzie stal stanowi znacznie niższy udział kosztów.

Dodał również, że dzięki dużym możliwościom automatyzacji procesów w naszych fabrykach, co jest bardzo trudne na placach budów, udział kosztów pracy jest mniejszy, a to finalnie przekłada się na niższy koszt samej konstrukcji, jak i obiektu.

Spółka Pekabex jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2015 roku. Wartość jej akcji w ostatnich 12 miesiącach ma wyraźny trend spadkowy. Poniżej prezentujemy wykres prezentujący wycenę giełdową od 12 września 2021 do 29 września 2022.

Pekabex wypłaci 4.970.000 zł dywidendy za 2021 rok, czyli 0,2 zł na akcję. Początkowo miała być to kwota 0,16 zł na akcję. W ubiegłym roku spółka na dywidendy spółka przeznaczyła ok. 10.180.000 zł dywidendy, czyli 0,41 zł na akcję. 

Pekabex notowania 29.09.2021 - 29.09.2022 Foto: bankier.pl
Użyte w artykule zdjęcia: mat. prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz