POZnań

Więcej kamer miejskiego monitoringu

kamera monitoring miejski  Foto: lepszyPOZNAN.pl/ag

Monitoring miejski się rozwija – siedem nowych punktów kamerowych stanęło na osiedlu Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo. Dzięki nim mieszkańcy tego rejonu mogą czuć się bezpieczniej. Inwestycja kosztowała ponad pół miliona zł. i powstała w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Na początku czerwca Miasto Poznań włączyło do systemu monitoringu wizyjnego nowe punkty. Kamery zainstalowano na osiedlu Krzesiny-Pokrzywno-Garszewo – przy ul. Tarnowskiej (na wysokości Szkoły Podstawowej nr 56); na skrzyżowaniu ulic Krzesiny, Pabianicka, Jarosławska; w obszarze ul. Pabianickiej (w rejonie przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu z ul.  Krzesiny); na skrzyżowaniu ulic Garaszewo, Pokrzywno, Jarosławska, Nowotarskiej; przy ul. Nowotarskiej (na wysokości budynku nr 15), a także na skrzyżowaniu ulic Garaszewo i Niżańskiej oraz Pokrzywno i Torowej. 

Dzięki ścisłej współpracy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa z radą osiedla, policją i strażą miejską w wyżej wymienionych rejonach zainstalowano łącznie 7 mobilnych punktów monitoringu (w tej sytuacji transmisja obrazu realizowana jest drogą radiową), w tym 6 kamer obrotowych i jedną stałopozycyjną. Przy wsparciu Zarządu Dróg Miejskich uruchomiono również oświetlenie uliczne na rondzie, czyli skrzyżowaniu ulic Garaszewo, Pokrzywno, Jarosławska, Nowotarskiej. 

Bezpieczeństwo mieszkańców miasta jest dla nas najważniejsze. Liczby pokazują, że monitoring jest bardzo skuteczny w walce z przestępczością. Niejednokrotnie dzięki kamerom udaje się także udzielić niezbędnej pomocy osobom, które tego potrzebują. Dlatego jako Miasto inwestujemy w rozwój systemu. Z roku na rok jest on rozbudowywany – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

Instalacja nowych punktów kamerowych na osiedlu Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo nie byłaby możliwa bez Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach PBO tamtejsza rada osiedla, przy zaangażowaniu jej przewodniczącego Mariusza Szlendaka, autora projektu uzyskała środki finansowe na realizację projektu pn. “Bezpieczne Osiedle, Bezpieczna Szkoła”. 

Koszt inwestycji wyniósł 501 969,86 zł, z czego 449 875,00 zł to środki pozyskane z PBO. Pozostałe 50 tys. zł przekazała rada osiedla, ponad 2 tys. zł pochodziło z budżetu Miasta.

Będą kolejne kamery

Aktualnie w Systemie Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania funkcjonuje 1 130 kamer, a na jego rozbudowę i modernizację w tym roku przeznaczono ponad 3,5 mln zł. Kolejne kamery pojawią się m.in. na Ratajach, a także na Wildzie, Zielonym Dębcu oraz Świerczewie. Nowe urządzenia będą również na zrewitalizowanym placu Kolegiackim i na osiedlach: Krzyżowniki-Smochowice, Morasko-Radojewo, Chartowo oraz Warszawskie-Pomet-Maltańskie.

System monitoringu wizyjnego budowany od 2001 r. wymaga modernizacji, dlatego w tym roku Miasto planuje wymienić najstarsze z kamer funkcjonujących w rejonie przystanków Poznańskiego Szybkiego Tramwaju oraz głównych skrzyżowaniach ulicy Mieszka I (nad PST), w obszarze Ronda Śródka, a także na trasie Traktu Królewsko-Cesarskiego.

Monitoring poprawia bezpieczeństwo

O tym, jak skuteczne bywa oko kamery, świadczą liczby. W minionym roku operatorzy monitoringu miejskiego wychwycili 5849 zdarzeń, wymagających interwencji straży miejskiej lub policji. Najwięcej, bo aż ponad 2 tysiące zgłoszeń dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem. Policjanci i strażnicy często interweniują także w przypadku zaobserwowanych na ekranie bójek, rozbojów i kradzieży, dewastacji mienia czy innych uchybień porządkowych, a nawet awarii i uszkodzeń infrastruktury drogowej. Monitoring miejski ratuje także życie. Aż ponad 900 ubiegłorocznych zgłoszeń dotyczyło osób, które leżały w miejscach publicznych i wymagały udzielenia pomocy.

Najwięcej zaobserwowanych zdarzeń odnotowano w rejonie działania Komisariatu Policji Stare Miasto (2753) i Grunwald (1029). Sporo było ich jednak także w innych rejonach Poznania – na Nowym Mieście (621), Wildzie (576), w północnej części miasta (465) i na Jeżycach (423). 

Na podstawie zgłoszeń zaobserwowanych przez operatorów policjanci zatrzymali 197 osób, m. in. za posiadanie substancji psychoaktywnych (105), bójki, rozboje, kradzieże i pobicia (45), dewastację mienia (11) i spożywanie alkoholu – interwencje te dotyczyły nieletnich (10). Wśród nich było 11 osób poszukiwanych listami gończymi. 

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl/ag

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz