POZnań

Wakacyjne modernizacje w szkołach

Boisko szkolne Foto: materiały prasowe / UMP

Remonty łazienek, placów zabaw, boisk i sal gimnastycznych, naprawa dachów – to tylko część zadań, które realizowane są podczas wakacji w poznańskich szkołach i przedszkolach. Około 220 miejskich placówek oświatowych przejdzie niezbędne, planowane modernizacje, celem polepszenia warunków pracy i nauki oraz unowocześnienia szkolnej infrastruktury.

W roku 2022 roku na modernizacje oraz remonty szkół i placówek oświatowych zaplanowano ponad 38 mln zł (w tym 6 mln pochodzi z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na realizację zadań w 26 placówkach). Zdecydowana większość zadań prowadzona jest w czasie wakacji. 

W planach na ten rok są m.in.: remonty sanitariatów, bloków sportowych, posadzek w klasach i w ciągach komunikacyjnych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania; naprawy dachów i opierzeń, instalacji elektrycznych i oświetlenia; wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacje kotłowni, a także dziedzińców, boisk szkolnych oraz placów gier i zabaw. 

Największy zakres prac odbędzie się w: 

 • Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych (remont pomieszczeń), 
 • Zespole Szkół Handlowych (remont pomieszczeń), 
 • II Liceum Ogólnokształcącym (osuszanie murów i wykonanie izolacji ściany fundamentowej, częściowa wymiana instalacji wewnętrznych),
 • IV Liceum Ogólnokształcącym (remont sanitariatów uczniowskich),
 • XI Liceum Ogólnokształcącym (remont dachu),
 • XV Liceum Ogólnokształcącym (remont pomieszczeń szkolnych wraz z wymianą instalacji),
 • Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 (remont instalacji wodociągowej oraz pomieszczeń),
 • Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego (remont sanitariatów wraz z szatnią przy sali gimnastycznej),
 • Branżowej Szkole I Stopnia nr 42 w Zespole Szkół Budownictwa nr 1 (remont pomieszczeń szkolnych),
 • Zespole Szkół Handlowych (remont pomieszczeń szkolnych),
 • Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego (remont dachu i pomieszczeń szkolnych),
 • Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych (remont sanitariatów oraz pomieszczeń szkolnych),
 • Zespole Szkół Zawodowych nr 1 (remont sal dydaktycznych wraz z wymianą instalacji wewnętrznych),
 • Zespole Szkół Zawodowych nr 6 (remont pomieszczeń wraz z wymianą instalacji elektrycznej),
 • Zespole Szkół Mechanicznych (modernizacja ciągów komunikacyjnych i instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń warsztatowych),
 • Zespole Szkół Zawodowych nr 2 (remont pomieszczeń szkolnych),
 • Szkole Podstawowej nr 1 (remont dachu oraz sal dydaktycznych),
 • Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego (remont elewacji),
 • Szkole Podstawowej nr 20 (modernizacja instalacji elektrycznej),
 • Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (modernizacja sanitariatów),
 • Szkole Podstawowej nr 23 (remont sanitariatów),
 • Zespole Szkół i Placówek Oświatowych (remont sali gimnastycznej i auli),
 • Szkole Podstawowej nr 27 (wymiana okien, remont posadzki w sali gimnastycznej),
 • Szkole Podstawowej nr 66 (przebudowa świetlicy dla dzieci oraz jadalni),
 • Szkole Podstawowej nr 71 (remont holu),
 • Szkole Podstawowej nr 91 (wymiana bramy oraz remont nawierzchni drogi wjazdowej na teren szkoły, modernizacja instalacji hydrantowej),
 • Bursie Szkolnej nr 1 (remont dachu),
 • Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 7 (remont dachu),
 • Przedszkolu nr 17 (wymiana instalacji elektrycznej),
 • Przedszkolu nr 71 (modernizacja dachu).

Cieplej w szkołach 

W 2022 r. kontynuowany jest program termomodernizacji. Dzięki niemu zmniejszą się koszty wydawane na ogrzewanie, ale nie tylko. W zakres prac wejdzie m.in ocieplenie ścian i dachów budynków, wykonanie nowych elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja źródeł ciepła i instalacji grzewczych. Działania te obejmą 13 placówek: Przedszkola nr 53, 75, 82, 158, 160, 171; Szkoły Podstawowe nr 36, 42, 74, 79; Szkołę Podstawową Specjalną nr 106; Zespół Szkół Ekonomicznych oraz XXXVIII Liceum Ogólnokształcące. 

Kontynuowane są także zadania modernizacyjne polegające na wykonaniu systemów retencji wody. Obejmą one 5 placówek: przedszkola nr 126, 150, 159, Szkołę Podstawową nr 82 oraz XX Liceum Ogólnokształcące.

Rozbudowa obiektów rekreacyjnych 

Remonty przejdą także przedszkolne oraz  szkolne place gier i zabaw przy 10 obiektach: przedszkolach nr 3, 46, 66, 124, 190 oraz szkołach podstawowych nr 6, 36, 55, 59 i 65.  Modernizacji ulegną także boiska sportowe przy szkołach podstawowych nr 18, 25, 35, 50, 53, 60, 65, 75, 80, 82 oraz 85. 

Ponadto w ramach modernizacji szkolnej bazy sportowej zaplanowano również: budowę boiska do street workout w Szkole Podstawowej nr 6, wymianę podłogi w sali gimnastycznej w VIII Liceum Ogólnokształcącym, modernizację sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 27 oraz bloku sportowego z wymianą trybun i nagłośnienia w Szkole Podstawowej nr 72.

Z uwagi na brak stabilności na rynku budowlanym (wzrost cen materiałów i usług) prowadzenie prac w poznańskich placówkach oświatowych jest trudniejsze niż w latach poprzednich. Mimo to, po analizie dotychczasowych postępów w szkołach i placówkach oświatowych, planowane jest ukończenie – w zdecydowanej większości – wszystkich prac, tak aby zdążyć przed pierwszym dzwonkiem.

– Zakładamy jednak, że część prac wykonywana będzie jeszcze po rozpoczęciu przez uczniów nauki, ale nie będą one wpływały na proces dydaktyczny. Będą to zadania związane między innymi z termorenowacją czy też remontami boisk szkolnych – zaznacza Piotr Kurosiński, kierownik Oddziału Infrastruktury Oświatowej Wydziału Oświaty UMP. – Należy nadmienić, że w wielu przypadkach trzeba powtarzać postępowania przetargowe z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki, jakie szkoła lub placówka zaplanowała na modernizację lub remont. Sytuacja ta wpływa na wydłużenie cykli budowlanych.

Inwestycje 

W obszarze infrastruktury oświatowej zaplanowano w tym roku środki finansowe, w kwocie 36 mln zł, na realizację 13 zadań, w tym: 

 • renowację elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych,
 • budowę łącznika w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, szkoły na Strzeszynie,
 • budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59,
 • modernizację i rozbudowę pomieszczeń po Polskim Związku Hokeja na Trawie w Szkole Podstawowej nr 90, na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2,
 • modernizację/rewitalizację zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5,
 • rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich,
 • przebudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu,
 • modernizację dachu Zespołu Szkół Zawodowych nr 6,
 • rozbudowę budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji,
 • budowę hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym,
 • modernizację budynku Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego,
 • modernizację Ogrodu Jordanowskiego nr 1.
Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe / UMP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz