DLA STUDENTA

Uniwersytet na rynku kosmetyków

Podpisanie Umowy UEP - Nivea  Foto: UEP

Połączenie zajęć teoretycznych z praktyką to obecnie jedno z głównych wyzwań współczesnej edukacji na poziomie wyższym. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu rozszerza swoją ofertę edukacyjną o kolejne zajęcia z praktykami biznesu. Do współpracy w ramach specjalności Menedżer Produktów Kosmetycznych na Wydziale Towaroznawstwa, UEP zaprosił firmy branży kosmetycznej w naszym regionie – NIVEA Polska oraz Beiersdorf Manufacturing Poznań (BMP).

Podpisanie Umowy UEP - Nivea Foto: UEPBy wzmocnić pozycję absolwentów na rynku pracy, konieczne jest uzupełnianie wiedzy na poziomie akademickim o elementy praktyczne. Dlatego też studenci UEP uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez menedżerów wysokiego szczebla z firm branży FMCG, którzy w formie prezentacji studiów przypadków i dyskusji eksperckich mogą pogłębiać swoją wiedzę.

Dzięki tej współpracy w programie studiów znajdą się wykłady prowadzone przez praktyków mówi prof.  Bogdan Sojkin, z Katedry Marketingu Produktu – Ponadto zorganizowane zostaną zajęcia praktyczne na terenie przedsiębiorstwa. Dodatkowo, wyróżniający się studenci będą mieli możliwość ubiegania się o płatne praktyki i staże.

Dynamiczny rozwój rynku kosmetycznego – bardzo rozbudowanego, bo obejmującego produkcję kosmetyków (100 dużych i ponad 350 małych firm), ich sprzedaż (23 tys. podmiotów) a także usługi pielęgnacji zdrowia i urody (ponad 60 tys. salonów) to duże wyzwanie dla rynku edukacyjnego przygotowującego przyszłe kadry kosmetyczne. W Polsce dominują kierunki kształcenia z zakresu kosmetologii i chemii kosmetycznej prowadzone na różnych poziomach w 54 instytucjach naukowych, w tym na 9 uniwersytetach państwowych.

Dodatkowo kadry dla branży kosmetycznej kształcą się na pokrewnych kierunkach, takich jak np. chemia, biochemia i biotechnologia (24 uczelnie wyższe) oraz farmacja (11 uczelni wyższych). Natomiast tylko jedna uczelnia w Polsce – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – kształci menedżerów produktów kosmetycznych.

Uniwersytet Ekonomiczny Foto: materiały prasowe

Specjalność Menedżer Produktów Kosmetycznych na Wydziale Towaroznawstwa UEP ma charakter typowo rynkowy – przygotowuje menedżerów produktu, marki, sprzedaży oraz zarządzających punktami usługowymi w segmencie świadczenia usług kosmetycznych. Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę z czterech obszarów tematycznych: menedżerskim (ukierunkowany na zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie produktem/usługą), jakości produktów i świadczenia usług, towaroznawstwa kosmetyków oraz wykorzystania instrumentów marketingu produktów oraz usług kosmetycznych.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz