Łazarz POZnań

Trwają prace przygotowujące SPP na Łazarzu

Strefa Platnego Parkowania  Foto: materiały prasowe / ZDM

Po długim oczekiwaniu na poprawę i ustabilizowanie się pogody, wznowione zostanie wprowadzanie nowego oznakowania poziomego na terenie łazarskiej SPP. Uruchomienie poboru opłat za parkowanie na kolejnych ulicach Łazarza planowane jest po Wielkanocy.

Utrzymujące się od połowy grudnia niekorzystne warunki atmosferyczne zmusiły wykonawców SPP do wstrzymania robót związanych z malowaniem oznakowania poziomego. Zapowiadane na przyszły tydzień dodatnie temperatury i brak przymrozków pozwolą na kontynuowanie zawieszonych prac. W pierwszej kolejności nowe oznakowanie poziome pojawi się na ul. Berwińskiego. Dokończone zostaną również roboty na skwerze F. Focha. Następnie prace przeniosą się na ulice Iłłakowiczówny i Wyspiańskiego i Wojskową.

Ul. Berwińskiego pozostanie jednokierunkowa od ul. Głogowskiej do ul. Matejki. Nie zmienią się też relacje na skrzyżowaniu z tą drugą ulicą. Na ul. Berwińskiego wyznaczone zostaną równoległe miejsca postojowe na jezdni po północnej stronie, a po stronie południowej ukośne i równoległe miejsca na chodniku. Nowe oznakowanie poziome zostanie wdrożone również na skwerze F. Focha. W tym miejscu parkowanie będzie dozwolone wyłącznie po zewnętrznych stronach ulic otaczających skwer. Po stronie północnej miejsca postojowe zostaną wyznaczone na jezdni, a po stronie południowej na chodniku. W obu przypadkach będą to miejsca równoległe.

Na ul. Iłłakowiczówny obecny ruch w dwóch kierunkach zmieni się na jednokierunkowy od ul. Wyspiańskiego w stronę ul. Grunwaldzkiej. Po wschodniej stronie ulicy zostaną wyznaczone równoległe miejsca postojowe (na jezdni), w tym dwie “koperty” dla osób z niepełnosprawnościami. Podobnie jak na wszystkich ulicach jednokierunkowych w łazarskiej i wildeckiej SPP wprowadzony zostanie tutaj kontraruch rowerowy, umożliwiający rowerzystom jazdę od ul. Grunwaldzkiej w stronę ul. Wyspiańskiego.

Zmiany na ul. Wyspiańskiego będą dotyczyły odcinka pomiędzy ul. Reymonta, a Ułańską / Jarochowskiego. Utrzymany tutaj zostanie ruch pojazdów w dwóch kierunkach. Zachowane będą też pasy dla rowerów po obu stronach jezdni. Parkowanie po południowej stronie na odcinku od ul. Reymonta do ul. Wojskowej będzie odbywać się na miejscach prostopadłych, a od ul. Wojskowej do Jarochowskiego na miejscach równoległych. Po stronie północnej zaparkować można będzie od ul. Ułańskiej do ul. Iłłakowiczówny na miejscach równoległych. Odcinek od ul. Iłłakowiczówny do Reymonta po północnej stronie będzie wyłączony z parkowania, podobnie jak obecnie. Na całym omawianym odcinku ul. Wyspiańskiego wyznaczone zostaną trzy miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Ważną zmianą na ul. Wyspiańskiego będzie zmiana relacji na skrzyżowaniu z ul. Ułańską i Jarochowskiego. Obecnie ze środkowego pasa ul. Wyspiańskiego można pojechać prosto lub skręcić w lewo w ul. Ułańską. Po zmianach, z uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Ułańskiej, środkowy pas służyć będzie wyłącznie do jazdy prosto w kierunku ul. Matejki.

Nowa organizacja ruchu na ul. Wojskowej będzie wprowadzana na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Grunwaldzkiej. Pozostanie ona drogą dwukierunkową, a równoległe miejsca postojowe zostaną wyznaczone na jezdni, po zachodniej stronie. Na wysokości ul. Wojskowej 5 na jezdni zainstalowane zostaną wyspowe progi spowalniające, a na całym odcinku objętym zmianami obowiązywać będzie ograniczenie prędkości jazdy do 30km/h.

Prace na ul. Berwińskiego i skwerze F. Focha rozpoczną się 22 marca, na ul. Iłłakowiczówny 23 marca, a na ul. Wyspiańskiego i Wojskowej 24 marca. W każdym z tych miejsc powinny potrwać po jednym dniu, ale będzie to bezpośrednio uzależnione od warunków atmosferycznych.

Kolejnymi łazarskimi ulicami, na których w najbliższym czasie zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu i parkowania, są ul. Grottgera i Siemiradzkiego.

Kierowco! Przeparkuj pojazd

Podczas prac na wymienionych wyżej ulicach obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, a pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli. Informują o tym znaki drogowe ustawione minimum 5 dni przed rozpoczęciem prac. Osoby, których samochody zostaną odholowane, muszą liczyć się z koniecznością zapłaty 520 złotych za holowanie, 40 zł za każdą rozpoczętą dobę postoju na parkingu strzeżonym, a także mandatu karnego wystawionego przez straż miejską.

Nowa organizacja ruchu, w tym sposób parkowania, zaczną obowiązywać bezpośrednio po zakończeniu prac. Pobór opłat za parkowanie na wskazanych wyżej ulicach zostanie uruchomiony dopiero po wprowadzeniu i zweryfikowaniu nowej organizacji ruchu na całym obszarze objętym etapem 1 i 2 wdrażania SPP na Łazarzu (szczegóły na stronie ZDM Poznań). Powinno to nastąpić po świętach wielkanocnych.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe / ZDM

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz