Aglomeracja BizNews GłosBiznesu

Torpol. Dobre wyniki poznańskiej spółki

Rozbudowa dworców kolejowych w Pobiedziskach  Foto: UMiG Pobiedziska

Według wstępnych wyników finansowych poznańska giełdowa Grupa Torpol zanotowała kolejny udany kwartał. W I półroczu 2022 r. skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 93,3 mln zł, a zysk netto wzrósł do 65,2 mln zł.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników pierwszego półrocza, tym bardziej, że zostały one wypracowane w bardzo trudnym otoczeniu biznesowym – informuje Grzegorz Grabowski, prezes TORPOL S.A.

Obecnie podstawowym wyzwaniem dla spółki jest sprostanie niespotykanym poziomom wzrostów cen materiałów i usług oraz pozyskanie nowych projektów do realizacji. Firma aktywnie uczestniczy w ofertowaniu we wszystkich ogłaszanych postępowaniach dotyczących dużych kontraktów kolejowych, jednocześnie rozszerza swoje kompetencje pozyskując zlecenia w innych sektorach budownictwa.

Najnowszym kontraktem jest podpisanie wspólnie ze spółką zależną Torpol Oil & Gas, dużej umowy z PGNiG.

Grupa TORPOL, to jeden z wiodących podmiotów na rynku budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej w Polsce W I półroczu 2022 r. skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 93,3 mln zł, a zysk netto wzrósł do 65,2 mln zł. Przychody netto ze sprzedaży Grupy osiągnęły wartość ponad 462 mln zł. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyniosły na koniec czerwca 2022 r. 452,3 mln zł wobec 431,9 mln zł na 31 grudnia 2021 r.

Użyte w artykule zdjęcia: UMiG Pobiedziska

Tagi:

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz