Tag - zieleń miejska

Grunwald

Nowe klony na Kasprzaka

Wiosną na Kasprzaka powróci bujna zieleń. W ramach rekonstrukcji drzewostanu Zarząd Dróg Miejskich posadził wzdłuż ulicy 31 klonów polnych. Żeby drzewa mogły...

Kalendarium