SieBuduje Swarzędz

Swarzędz. Mieszkania dla niepełnosprawnych

Mieszkania chronione w  Swarzędzu  Foto: UMiG w Swarzędzu / materiały prasowe

W Swarzędzu oddano do użytku dwa tzw. mieszkania chronione. Urządzono je w gruntownie wyremontowanym budynku komunalnym przy ul. Wrzesińskiej.

W miarę możliwości tworzone będą następne, gdyż jest to ustawowy obowiązek gminy – podkreśla burmistrz Marian Szkudlarek. Lokale są w pełni wyposażone i przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Administrować nimi będzie Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, a lokatorami będą podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej dla osób, które z powodu trudnej sytuacji życiowej, wieku, niepełnosprawności lub choroby (zwłaszcza psychicznej) potrzebują wsparcia. Osoby skierowane do mieszkania chronionego przygotowują się pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia.

W zależności od celu udzielania wsparcia prowadzone jest jako mieszkanie chronione treningowe lub mieszkanie chronione wspierane. W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia. W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Użyte w artykule zdjęcia: UMiG w Swarzędzu / materiały prasowe

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz


  • Proszę wniosek wydzialy mieszkania w Swarzędz .Lukasz i beata z dziecmi jeste rodzinna głuchy ale brak mieszka miejsce brak mały pokój.prosze czasu odp-and1 e_mail,pozdrawiam