DLA STUDENTA

Staż w Urzędzie Miasta

Staże  Foto: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fo

Staże Foto: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FoRozpoczyna się nabór do czterdziestej edycji programu staży studenckich w Urzędzie Miasta Poznania. Na studentów czekają 84 wolne miejsca w 26 wydziałach i biurach, 2 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz 1 miejsce w Spółce Targowiska.

Aby się zgłosić należy on-line wypełnić formularz kandydata, który od 21 stycznia do 4 lutego jest aktywny na stronie www.poznan.pl/studia (zakładka staże studenckie – rekrutacja on-line). Ze studentami, którzy zakwalifikują się na staż do wybranego wydziału Urzędu Miasta, zostaną podpisane umowy zlecenia. Podczas stażu studenci za wykonywane czynności (18 godzin w tygodniu) – otrzymają wynagrodzenie. Na zakończenie każdy z jego uczestników otrzyma zaświadczenie o jego odbyciu wraz z wyszczególnieniem zakresu pełnionych obowiązków.

Edycja wiosenna będzie czterdziestym wydaniem programu staży. Pierwsza edycja została zorganizowana w październiku 2003 roku, a każda kolejna cieszy się wciąż dużym zainteresowaniem. Na trzydzieści dziewięć dotychczasowych edycji wpłynęło ponad 26700 zgłoszeń. Do tej pory na staż przyjęto łącznie 2680 studentów. Wystawiane przez nich oceny po ukończonym stażu, potwierdziły zdobywane przez studentów korzyści w postaci nowych doświadczeń oraz umiejętności przydatnych na rynku pracy. Urząd zyskuje natomiast cenną pomoc w realizacji codziennych obowiązków. Poszczególne wydziały Urzędu, w których studenci odbywali staż, są zadowolone z wnoszonego wkładu i wykonywanych przez nich zadań. Blisko 350 osób po ukończeniu stażu zostało zatrudnionych na stałe, co jest dowodem na realizację jednego z celów programu staży studenckich, jakim jest przegląd potencjalnych kadr dla Urzędu Miasta Poznania.

L.p.

Nazwa wydziału/biura

Wymagania (kierunki studiów – specjalizacje, umiejętności)

1. Biuro Obsługi Inwestorów

zarządzanie, marketing, public relations, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomika i zarządzanie nieruchomościami, międzynarodowe stosunki gospodarcze, stosunki międzynarodowe.

2. Biuro Koordynacji Projektów

europeistyka, politologia, prawo, stosunki międzynarodowe, gospodarka przestrzenna (preferowana specjalność: rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich), międzynarodowe stosunki gospodarcze (pref. specjalność: studia europejskie).

3. Rzecznik Prasowy Prezydenta dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, public relations, socjologia, marketing, filologia polska, kulturoznawstwo.
4. Biuro Prawne

prawo.

5. Biuro Prezydenta

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, public relations, socjologia, zarządzanie, marketing, historia (pref. specjalność: kultura polityczna, socjoekonomika) kierunki filologiczne, stosunki międzynarodowe, europeistyka, wschodoznawstwo, politologia, kulturoznawstwo, prawo.

6. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

prawo.

7. Biuro Nadzoru Właścicielskiego kierunki ekonomiczne.
8. Biuro Promocji Miasta

zarządzanie, marketing, public relations, socjologia, marketing polityczny, kierunki ekonomiczne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

9. Urząd Stanu Cywilnego

administracja, nauki społeczne, prawo.

10. Wydział Budżetu i Analiz

kierunki ekonomiczne, finanse publiczne, administracja, prawo.

11. Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

prawo, administracja, nauki społeczne, kierunki ekonomiczne, ogrodnictwo, technika rolnicza i leśna, rolnictwo, inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, technologia żywności, zootechnika.

12. Wydział Finansowy kierunki ekonomiczne, prawo, administracja.
13. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej kierunki ekonomiczne, prawo, administracja, ochrona środowiska, kształtowanie środowiska przyrodniczego, biologia środowiska, transport, budownictwo, urbanistyka i architektura, filologia angielska, socjologia, resocjalizacja, polityka społeczna, energetyka, geoinformacja.
14. Wydział Gospodarki Nieruchomościami prawo, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, administracja, ekonomika i zarządzanie nieruchomościami, gospodarka przestrzenna, geoinformacja.
15. Wydział Informatyki informatyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika.
16. Wydział Komunikacji prawo, administracja, politologia, historia (pref. specjalność: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, socjoekonomika).
17. Wydział Kultury i Dziedzictwa kulturoznawstwo, historia sztuki, historia, kierunki filologiczne, etnologia, politologia, socjologia, administracja.
18. Wydział Sportu wychowanie fizyczne (pref. specjalność zarządzanie sportem), sport, politologia, administracja, prawo, kierunki ekonomiczne.
19. Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu administracja, nauki społeczne.
20. Wydział Ochrony Środowiska ochrona środowiska, inżynieria środowiska, kształtowanie środowiska przyrodniczego, kształtowanie terenów zieleni, biologia, leśnictwo, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, geografia, geologia, geoinformacja.
21. Wydział Organizacyjny administracja, prawo, zarządzanie, socjologia, kierunki związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, ekonomia, politologia, historia (pref. specjalność: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, kultura polityczna, socjoekonomika), bibliotekoznawstwo i informacja naukowa , filologia, matematyka, informatyka, towaroznawstwo.
22. Wydział Oświaty kierunki ekonomiczne, prawo, administracja, nauki społeczne.
23. Wydział Rozwoju Miasta stosunki międzynarodowe, zarządzanie, marketing, public relations, europeistyka, nauki społeczne, ekonomia (pref. specjalność zarządzanie miastem), administracja.
24. Wydział Urbanistyki i Architektury architektura, urbanistyka, budownictwo, gospodarka przestrzenna, historia ze specjalnością archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.
25. Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta administracja, prawo, nauki społeczne.
26. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych kierunki medyczne, nauki społeczne, prawo, administracja, ekonomia.
27. Poznańskie Centrum Świadczeń administracja, prawo, ekonomia, politologia, socjologia.
28. Targowiska sp. z o.o. analiza finansowa, ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, towaroznawstwo, matematyka.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz