Firma

SpeedUp – poznańskie wsparcie dla młodych firm

Ze wsparcia funduszu korzystał m.in. SaveUp - aplikacja rozpoznawania obrazu, która umożliwia zakupy książek za pomocą smartfonu.   Foto: facebook

Wspólnie z Krajowym Funduszem Kapitałowym poznański fundusz SpeedUp Innovation zamierza wspierać spółki na początkowym etapie wczesnego wzrostu (early growth). Przewidywane pomoc dla innowacyjnych przedsiębiorstw ma wynieść 29 milionów złotych.

W kraju dostrzegamy coraz więcej firm znajdujących się w tak zwanej fazie wczesnego wzrostu. Część z nich ma w sobie naprawdę duży potencjał. Problem w tym, że do tej pory w zakresie inwestycji rynek nie oferował im wiele. – Mówi Bartłomiej Gola, Partner Zarządzający SpeedUp Venture Capital Group.

Dzięki współpracy z Krajowym Funduszem Kapitałowym i indywidualnymi inwestorami fundusz docelowo będzie dysponował kwotą kilkudziesięciu milionów złotych, które przeznaczone zostaną na inwestycje w firmy. Poznański fundusz będzie skupiał swoją uwagę głównie na podmiotach związanych z ochroną zdrowia, przemysłem, odnawialnymi źródłami energii oraz szeroko pojętymi naukami biologicznymi.

Ze wsparcia funduszu korzystał m.in. SaveUp - aplikacja rozpoznawania obrazu, która umożliwia zakupy książek za pomocą smartfonu.  Foto: facebook

Ze wsparcia funduszu korzystał m.in. SaveUp – projekt – aplikacja rozpoznawania obrazu, która umożliwia zakupy książek za pomocą smartfonu., foto: facebook

Wybrano już komitet inwestycyjny, jesteśmy również w trakcie rozmów z pierwszymi zainteresowanymi inwestycją firmami. Pierwsze wejście inwestycyjne powinno nastąpić w przeciągu najbliższych trzech/czterech miesięcy. – Dodaje Gola.

Partnerem dla SpeedUp przy tworzeniu tego przedsięwzięcia jest Profesor Adam Szyszka, który został prezesem nowo powstałego funduszu. Szyszka posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dla międzynarodowych firm konsultingowych. Wielokrotnie uczestniczył też w zakończonych sukcesem projektach z zakresu fuzji i przejęć, wprowadzeniu inwestora strategicznego, restrukturyzacji oraz w przygotowywaniu emisji papierów wartościowych.

Pojedyncza firma może liczyć na inwestycję w kwocie od 1 do 6 milionów złotych. Poszukiwane są głównie firmy, które przede wszystkim potrafią lub mają szansę budować trwałą przewagę konkurencyjną oraz rozwiązują istotne dla konsumentów problemy. Szczegóły dotyczące oferty funduszu znajdują się na stronie www.speedupinnovation.com

SpeedUp Innovation jest częścią SpeedUp Venture Capital Group, wiodącej polskiej grupy funduszy wczesnej fazy inwestujących na wszystkich etapach rozwoju nowych przedsiębiorstw. W skład grupy wchodzą cztery fundusze SpeedUp IQbator, SpeedUp Investments, LMS Invest oraz nowo powstały SpeedUp Innovation.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz