Szczepankowo

SPALARNIA ŚMIECI? NIE – DZIĘKUJEMY!

Jedna z planowanych lokalizacji spalarni. (mapy google) Foto:
Jedna z planowanych lokalizacji spalarni. (mapy google)
Prezydent zdecydował także o przeprowadzeniu analiz wielokryterialnych dla trzech dodatkowych lokalizacji. Do proponowanych dotychczas dwóch lokalizacji: Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach oraz Elektrociepłowni Karolin dodano: teren Elektrociepłowni Garbary teren między Franowem i Michałowem teren dawnych zakładów POMET przy ul. Krańcowej (obecnie działa tam sortowania odpadów) Wyniki tych analiz będą znane w ciągu kilkunastu dni. Za kilka tygodni poznamy także propozycje władz miasta przebudowy układu komunikacyjnego związanego z budową Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. Miasto jest gotowe partycypować w kosztach przebudowy układu komunikacyjnego wokół planowanej inwestycji.

Miasto Poznań planuje budowę spalarni śmieci. Jedną z dwóch możliwych lokalizacji jest nasze osiedle. Możemy wyrazić swoją opinię na ten temat na piśmie do 30. 10. 2009 r. Musimy działać szybko. Brak naszego stanowiska oznaczać będzie zgodę na realizację tej inwestycji w naszym sąsiedztwie. Komitet obywatelski prosi o upowszechnienie tej informacji.
Pisemne opinie prosimy składać w księgarni obok poczty przy ul. Szczepankowo.

Jedna z planowanych lokalizacji spalarni. (mapy google)
Jedna z planowanych lokalizacji spalarni. (mapy google)

Skrzyżowanie ulic Ługańskiej i Ostrowskiej na Szczepankowie
Skrzyżowanie ulic Ługańskiej i Ostrowskiej na Szczepankowie

informacja przesłana na NEWS@lepszyPOZNAN.pl – dziękujemy!

Fragment informacji prasowej z 17.09.2009:

“Prezydent zdecydował […] o przeprowadzeniu analiz wielokryterialnych dla trzech dodatkowych lokalizacji. Do proponowanych dotychczas dwóch lokalizacji: Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach oraz Elektrociepłowni Karolin dodano:

 • teren Elektrociepłowni Garbary
 • teren między Franowem i Michałowem
 • teren dawnych zakładów POMET przy ul. Krańcowej (obecnie działa tam sortowania odpadów).

Wyniki tych analiz będą znane w ciągu kilkunastu dni. Za kilka tygodni poznamy także propozycje władz miasta przebudowy układu komunikacyjnego związanego z budową Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. Miasto jest gotowe partycypować w kosztach przebudowy układu komunikacyjnego wokół planowanej inwestycji.”

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz


 • 1. Lokalizacja spalarni jest sprzeczna z założeniami ochrony trenów – tereny Szczepankowa znajdują się w obrębie czwartorzędowego rozlewiska Michałówki, który jest objęty ochroną.
  2. Składowanie – choćby tymczasowe, do momentu spalenia odpadów – wiąże się z przenikaniem zanieczyszczeń do gleby i skażeniem wód podskórnych.
  3. Drogi Szczepankowa nie są dostosowane do tak dużego natężenia ruchu, a poza tym samochody ciężarowe dowożące śmieci z dużą częstotliwością z obszernego regionu Polski będą powodować dodatkowe zanieczyszczenie środowiska.
  4. Mieszkańcy Szczepankowa i tak są gorzej traktowani przez władze miasta w porównaniu z innymi, ze względu na brak sieci kanalizacyjnej.
  5. Obiekty tego typu nie powinny być w tak bliskim kontakcie z osiedlami mieszkaniowymi.