DLA STUDENTA POZnań

Rok akademicki w cieniu koronawirusa

Straż Pożarna - ćwiczenia w Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego (2)  Foto: UEP / facebook

Zdalne wykłady i ograniczenie zajęć stacjonarnych – niektóre poznańskie uczelnie już zdecydowały, jak będzie wyglądało nauczanie w ich murach podczas roku akademickiego 2020/2021. Pozostałe rozważają różne scenariusze. 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Największa poznańska uczelnia zainauguruje nowy rok akademicki tradycyjnie 1 października. Pierwsze zajęcia rozpoczną się jednak dwa tygodnie później, 15 października. Według zarządzenia rektora UAM, co do zasady, zajęcia w roku akademickim 20/21 prowadzone będą zdalnie. Ich część, ze względu na etap kształcenia lub specyfikę, odbywać się będzie mogła w budynkach uczelni. Decydować o tym będą kierujący procesem kształcenia, czyli w większości przypadków – dziekani.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Podobną decyzję podjęły władze Uniwersytetu Ekonomicznego, które ogłosiły, że nadchodzący semestr zrealizowany zostanie w dużej mierze online. 

Stacjonarnie odbywać się będzie jedynie niewielka część zajęć, jak choćby w przypadku studentów anglojęzycznych, z wymiany międzynarodowej, czy niektóre ćwiczenia mające formę laboratoriów. Co ważne, zajęcia dydaktyczne będą prowadzone zdalnie w czasie rzeczywistym, zgodnie z obowiązującym planem zajęć – informuje Krzysztof Skrzypek, rzecznik prasowy uczelni. 

Politechnika Poznańska 

Politechnika Poznańska również przygotowuję się na naukę online, póki co przez pierwsze kilka tygodni nowego roku akademickiego.

Ze względu na dynamikę sytuacji epidemicznej władze uczelni podjęły decyzję w odniesieniu do pierwszych 6 tygodni semestru, które w większości planujemy prowadzić w formie zdalnej. Przygotowany będzie tymczasowy rozkład zajęć, obejmujący przede wszystkim zdalne wykłady i możliwe do przeprowadzenia e-learningowo ćwiczenia lub projekty. Zajęcia laboratoryjne wymagające obecności studentów w sali zostaną czasowo odroczone – mówi dr Agnieszka Misztal, prorektor ds. studenckich i kształcenia Politechniki Poznańskiej. 

Odmiennie zorganizowane będzie kształcenie studentów pierwszego i ostatniego semestru. W tym przypadku w planie  pojawią się wszystkie rodzaje zajęć w formie mieszanej tj. zdalnej i stacjonarnej.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wszystkie wykłady w roku akademickim 2020/2021 prowadzone będą w formie zdalnej, w tym z wykorzystaniem e-learningu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekani mogą podjąć decyzję o stacjonarnej formie ich przeprowadzenia – informują władze Uniwersytetu Medycznego.

W semestrze zimowym zdalnie mają odbywać się wszystkie fakultety i lektoraty. Ponadto władze uczelni rekomendują prowadzącym zajęcia, by seminaria w semestrze zimowym także realizowane były online. 

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Władze UAP nie podjęły jeszcze ostatecznej decyzji, dotyczącej tego, w jaki sposób będą odbywać się zajęcia w nowym roku akademickim.

Jest to uzależnione od sytuacji epidemicznej w kraju, a w szczególności od wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tej sprawie. Aby zadbać jednak o bezpieczeństwo dla pracowników i studentów w trakcie przeprowadzenia wykładów i zajęć w pracowniach oraz pobycie na uczelni, władze Uniwersytetu Artystycznego pracują już nad tymi rozwiązaniami – mówi Artur Adamczak, rzecznik prasowy uczelni. 

Jedna z opcji, jaką bierze UAP pod uwagę, to tzw. praca w trybie hybrydowym. Oznacza to, że wykłady odbywać się będą w formie online, a zajęcia w pracowniach w trybie stacjonarnym, ale w mniejszych grupach. 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Jak poinformowały władze uniwersytetu zarządzenie rektora w sprawie organizacji roku akademickiego na UPP ma zostać wydane w drugiej dekadzie września. Uczelnia jednak już teraz planuje zbliżający się semestr zimowy.

Przewidujemy, że zajęcia dydaktyczne będą realizowane metodą i techniką kształcenia zdalnego na wszystkich kierunkach, co najmniej przez pierwszy miesiąc semestru zimowego. Zakładamy, że po tym czasie będzie można podjąć prowadzenie części zajęć w formie tradycyjnej – w siedzibie UPP. Jest to uzależnione od decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Planujemy, że w formie zdalnej będą odbędą się wszystkie seminaria co najmniej do końca semestru – zaznaczają władze Uniwersytetu Przyrodniczego. 

Jak przewiduje uczelnia, w jej budynkach będą mogły być realizowane wyłącznie zajęcia wymagające dostępu do specjalistycznego wyposażenia i aparatury, w tym badania umożliwiające przygotowanie prac dyplomowych. Zawarte w programach poszczególnych przedmiotów elementy teoretyczne mają być przekazane w formie kształcenia zdalnego, co umożliwi ograniczyć zajęcia w laboratoriach wyłącznie do aspektów praktycznych. Takie rozwiązanie umożliwi zmniejszenie liczebności grup. Możliwa ma być również realizacja zajęć terenowych i praktyk.

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Władze Akademii Muzycznej nie wydały jeszcze zarządzenia w sprawie organizacji nowego roku akademickiego, dopuszczają jednak możliwość wprowadzenia systemu hybrydowego.

Obserwujemy rozwój sytuacji, jednak w chwili obecnej najbardziej prawdopodobny scenariusz to ograniczenie zajęć grupowych i przeniesienie ich do internetu. Zajęcia indywidualne i praktyczne ze względu na charakter kształcenia, miałby odbywać się bez zmian – mówi dr Szymon Musioł, prorektor do spraw studenckich i dydaktyki akademii. 

Ostateczna organizacja roku akademickiego ma zostać podana 25 września po posiedzeniu Senatu Akademii Muzycznej.

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu 

Komunikat w sprawie organizacji roku na AWF-ie ma pojawić się we wrześniu.

Użyte w artykule zdjęcia: UEP / facebook

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz