Centrum

Remont Św. Marcina – budowa kanalizacji

Św. Marcin - prace remontowe - listopad 2017  Foto: PIM

Po krótkim czasie, poświęconym koniecznym przygotowaniom niezbędnej dokumentacji projektowej wykonawca rewaloryzacji Św. Marcina rozpoczął roboty w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. Prace koncentrują się obecnie w rejonie skrzyżowania z ul. Ratajczaka.

Po ułożeniu sieci kanalizacyjnej tym rejonie, wykonawca przystąpi do przebudowy kolejnych elementów infrastruktury podziemnej, kontynuując budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. św. Marcin w kierunku ul. Gwarnej.

Większość prac na obecnym etapie koncentrować się będzie w rejonie wymienionego wyżej skrzyżowania, stanowiącego początek dla przebudowy pozostałych sieci instalacji podziemnych o informuje Łukasz Dolata z Poznańskich Inwestycji Miejskich.

Równolegle trwają prace w zakresie usunięcia kolizji elektroenergetycznych po południowej stronie ul. św. Marcin, w miejscu obecnego chodnika. Na czas robót zmieniona została w tych miejscach organizacja ruchu, poprzez wytyczenie nowych korytarzy, bez uszczerbku dla dojść do istniejących budynków.

Mając na uwadze aktualną fazę realizacji, należy spodziewać się wraz z upływam kolejnych tygodni, coraz większej intensyfikacji prac – zapowiadają Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Użyte w artykule zdjęcia: PIM

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz