POZnań

Przyznano stypendia dla młodych badaczy

Plac Kolegiacki, Urząd Miasta, Fara  Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Podczas ceremonii, która odbyła się w czwartek, 27 czerwca, miasto Poznań uhonorowało młodych naukowców za ich osiągnięcia naukowe. Dwunastu badaczy otrzymało stypendia w wysokości 10 tys. zł. Grzegorz Ganowicz, przewodniczący rady miasta, oraz Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania, wręczyli stypendia laureatom.

Grzegorz Ganowicz podkreślił, że Poznań zawsze przykładał dużą wagę do nauki i sztuki. Nagrody naukowe i artystyczne od zawsze towarzyszyło przyznawanie stypendiów dla młodych ludzi. Celem tych stypendiów jest zachęcenie ich do twórczych działań i prowadzenia badań. Stypendia naukowe Miasta Poznania są przyznawane od 1998 roku, a włącznie z tegorocznymi otrzymało je już 271 osób. W tym roku na konkurs wpłynęło 72 wnioski z imponującym dorobkiem naukowym.

Mariusz Wiśniewski wyraził gratulacje dla wyróżnionych badaczy i podkreślił, że stypendium jest docenieniem pracy, jaką wykonują w poznańskim środowisku akademickim. Zachęcał ich do kontynuowania kariery naukowej na poznańskich uczelniach i wyraził nadzieję, że pewnego dnia będą mogli odebrać Nagrodę Naukową Miasta Poznania.

Kapituła, z prof. dr. hab. Witoldem Jurkiem na czele, oceniła osiągnięcia młodych naukowców na podstawie realizowanych projektów badawczych, publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, udziału w międzynarodowych konferencjach oraz odbytych staży naukowych.

Stypendia w wysokości 10 tys. zł otrzymało dwanaście osób reprezentujących różne dziedziny naukowe, takie jak nauki inżynieryjno-techniczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki rolnicze i weterynaryjne, nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki humanistyczno-społeczne. Cztery osoby zostały zgłoszone przez Politechnikę Poznańską, po trzy przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Przyrodniczy, a dwie osoby przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego.

Kapituła ogłosiła również, że w tym roku przyznana zostanie Nagroda Naukowa Miasta Poznania, na którą zgłoszono 17 kandydatur. Nazwisko laureata zostanie ogłoszone podczas sesji rady miasta, która odbędzie się 29 czerwca.

Stypendia naukowe Miasta Poznania są przyznawane od 1998 roku, a włącznie z tegoroczną edycją otrzymało je 271 osób. Stypendyści są reprezentantami różnych dziedzin nauki i otrzymali je za swoje osiągnięcia w badaniach naukowych.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz