POZnań

Przybędzie kamer i operatorów monitoringu

kamera monitoring miejski  Foto: lepszyPOZNAN.pl/ag

W minionym roku operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili ponad 7 tysięcy zdarzeń, wymagających interwencji straży miejskiej lub policji. Kamery w miejskiej przestrzeni odnoszą skutek, dlatego system będzie nadal rozbudowywany. Przybędzie też stanowisk operatorskich. 

System Monitoringu Wizyjnego jest jednym z działań, zainicjowanych w 2000 roku – wspólnie, przez Miasto Poznań i Komendę Miejską Policji – zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Monitoring stanowi istotne narzędzie, pomagające miejskim służbom. Zwiększa szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania. W ten sposób przeciwdziała aktom wandalizmu w miejscach obserwowanych przez kamery oraz działa prewencyjnie – tłumaczy Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

O skuteczności miejskiego monitoringu świadczą liczby. W 2020 roku operatorzy przekazali służbom ogółem 7 192 zgłoszenia wymagające podjęcia interwencji – 6 211 do realizacji przez patrole straży miejskiej, a 981 przez policję. Zakończyły się one skutecznymi działaniami. Dodatkowo, w wyniku natychmiast podjętych akcji policjanci zatrzymali 245 sprawców przestępstw, w tym osób poszukiwanych listami gończymi oraz posiadających substancje narkotyczne.

Spożywanie alkoholu, wandalizm, bójki – interwencji jest sporo

Najwięcej zgłoszeń dotyczyło rejonów Starego Miasta (3332) i Grunwaldu (1005). Sporo było ich także na Jeżycach, Wildzie, Nowym Mieście oraz w północnej części miasta (w każdym z tych obszarów około 700). 

Zdecydowana większość, bo aż 2929 zdarzeń, wiązała się ze spożywaniem alkoholu lub innych, podobnie działających środków i zachowaniem ludzi po zażyciu ich nadmiernej ilości. 1 082 zgłoszenia dotyczyły osób leżących w miejscach publicznych (większość z nich, z różnych przyczyn, wymagała natychmiastowej pomocy medycznej). Awarie i uszkodzenia infrastruktury drogowej, np. sygnalizacji świetlnej czy znaków drogowych to kolejne 977 zgłoszeń. Pozostałe zdarzenia wiązały się z: zaśmiecaniem ulic i chodników (770); zakłócaniem porządku publicznego poprzez bójki, rozboje czy zaczepianie przechodniów (271); dewastacją mienia oraz niszczeniem infrastruktury miejskiej przez malowanie tagów, nielegalne graffiti czy plakatowanie (123); parkowanie pojazdów na torowiskach tramwajowych lub w innych miejscach blokując ruch pojazdów i pieszych (225).

Miejski system monitoringu wizyjnego jest obsługiwany całodobowo przez cywilnych pracowników straży miejskiej. Siedziby poszczególnych stanowisk usytuowane są na terenie komisariatów policji. Operatorzy często wykorzystują dostęp do wszystkich kamer rozmieszczonych w mieście, co umożliwia im obserwację drogi przemieszczania się sprawców wykroczeń i przestępstw. Korzystając z kontaktu radiowego na bieżąco informują funkcjonariuszy policji i straży miejskiej, gdzie i wobec kogo mają interweniować – wyjaśnia Anna Nowaczyk z poznańskiej straży miejskiej. 

W okresie zimy obserwatorzy monitoringu wielokrotnie ratują życie osobom, które z różnych przyczyn leżą na wolnym powietrzu i wymagają pomocy medycznej.

Kamer w mieście wciąż przybywa

Obecnie operatorzy miejskiego monitoringu mają do dyspozycji prawie tysiąc kamer (z danych na koniec 2020 r. wynika, że jest ich 978 kamer). System jest stale rozbudowywany. W tym roku Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania w ramach własnych przedsięwzięć inwestycyjnych, zamierza zainstalować ponad 40 nowych kamer. 

Sprzęt pojawi się m.in. na Ratajach (w rejonach ul. Wioślarskiej, Obrzyca, Łabędziej; na skrzyżowaniach ulic Kruczej i Orlej oraz Św. Rocha i Serafitek; placu pomiędzy osiedlami Jagiellońskim i Rzeczypospolitej oraz na siłowni zewnętrznej przy os. Powstań Narodowych). Nowe kamery zainstalowane zostaną również w innych rejonach miasta, m.in. na: ulicy Warszawskiej, osiedlach Świerczewo i Zielony Dębiec, os. Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo (realizacja projektu PBO 2020 pt. “Bezpieczne Osiedle, Bezpieczna Szkoła”), os. Krzyżowniki-Smochowice, ul. Składowej, w rejonie Szacht przy wieży widokowej oraz na terenie modernizowanego placu Kolegiackiego.

Pierwsze kamery w tych miejscach zostaną zainstalowane już na początku lutego, kolejne na przełomie marca i kwietnia oraz lipca i sierpnia. Dodatkowo, część starego sprzętu zostanie wymieniona na nowy, np. w rejonie przystanków Poznańskiego Szybkiego Tramwaju oraz ronda Śródka. 

Na realizację wyżej wymienionych przedsięwzięć oraz modernizację najstarszych kamer funkcjonujących w miejskim systemie monitoringu zaplanowano prawie 2,5 mln zł (z tego prawie 700 tys. zł to środki przekazane przez rady osiedli, a ponad 400 tys. zł pochodzi z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020).

W ramach dalszej rozbudowy sieci kamer na rok 2021 zaplanowano aktualizację aplikacji systemu zarządzania monitoringiem wizyjnym miasta Poznania oraz dostawę nowych stanowisk operatorskich dla centrów oglądu monitoringu. Łącznie na ten cel zaplanowano kwotę 760 tys. zł.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl/ag

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz