POZnań

Strażniczka legitymowała radnego. Nie spodobał mu się element jej ubioru.

Straż Miejska  Foto: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Radny Krzysztof Rosenkiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji reprezentujący klub radnych Prawa i Sprawiedliwości wniósł interpelację w sprawie strażniczki miejskiej, która podczas legitymowania go miała na sobie maskę z symbolem błyskawicy. Teraz otrzymał odpowiedź ze strony Miasta.

Zdaniem radnego strażniczka pełniąc służbę nosiła na sobie element ubioru ze znakiem związanym z Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet, którego postulaty mają “charakter stricte polityczny, ponieważ dotyczą gestii władzy ustawodawczej na poziomie centralnym, są przedmiotem debat politycznych, a ich ewentualna realizacja wymaga większości parlamentarnej”. Stąd radny uważa, że wspomniana maska jako element ubioru strażniczki była manifestacją poglądów o charakterze społeczno-politycznym. Radny powołując się na przepisy prawne dotyczące umundurowania strażników gminnych przypomina, że nie mogą oni nosić składników umundurowania w połączeniu z elementami ubrania cywilnego. Krzysztof Rosenkiewicz pytał w interpelacji m.in. czy założenie tej maseczki przez strażniczkę było samowolną modyfikacją służbowego ubioru, a także czy funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Poznania podczas pełnienia służby dowolne maseczki manifestujące poglądy polityczne, społeczne, historyczne, upodobania sportowe, itp., czy tylko niektóre. 

W odpowiedzi wiceprezydent Mariusz Wiśniewski informuje, że założenie maseczki z grafiką błyskawicy było inicjatywą własną strażniczki a wynikało z czasowej niedostępności do użycia maseczki wydanej przez pracodawcę i w związku z tym strażniczka użyła prywatnej maseczki.

Ustawa o strażach gminnych (miejskich) w art. 30 ust.2 określa: “W trakcie trwania stosunku pracy strażnik nie może być członkiem partii politycznej”. Tym samym strażnicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych powinni wstrzymać się od manifestowania poglądów społecznych, politycznych, itp. dla zachowania bezstronności w podejmowanych interwencjach (czynnościach).

W związku z opisaną przez radnego sytuacją, ze strażniczką przeprowadzono rozmowę, podczas której zobowiązała się ona do zwrócenia większej uwagi, aby w przyszłości nie dopuścić do podobnych przypadków.

Komendant Straży Miejskiej omówił powyższą sprawę na odprawie kierowniczej. Podkreślił, iż używanie jakichkolwiek symboli, emblematów czy innych oznaczeń nie związanych z działalnością SMMP, jest zabronione bez zgody przełożonego.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz