Aglomeracja

Poznańscy genetycy z prestiżowym certyfikatem

Zespół IGC PAN prowadzacy badania z transkryptomiki przestrzennej  Foto: materiały prasowe

Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu jako pierwsze laboratorium w Europie Środkowo-Wschodniej wykonuje badania z zakresu analizy transkryptomiki przestrzennej. Instytut otrzymał tytuł Certified Service Provider (CSP) przyznany przez 10XGenomics – jedną z czołowych amerykańskich firm biotechnologicznych pracujących na rzecz rozwoju nauki, dostarczającej najbardziej innowacyjne technologie umożliwiające odkrycia m.in.: w onkologii, immunologii, neurobiologii, genetyce. W Instytucie wykonuje się również badanie profilu ekspresji genów pojedynczej komórki (scRNA-seq).

Zespół poznańskich naukowców pod kierunkiem prof. Andrzeja Pławskiego dołączył do grona wysoko wykwalifikowanych specjalistów wykonujących analizy transkryptomiki przestrzennej Visium na świecie. Obecnie certyfikację w tym zakresie posiada około 50 ośrodków od USA, przez Indie, Francję, Japonię, Wielką Brytanię po Australię.

Na czym polega transkryptomika przestrzenna i komórkowa?


Rozszyfrowanie zasad i mechanizmów, za pomocą których aktywność genów koordynuje złożone układy komórkowe w organizmach wielokomórkowych, ma daleko idące implikacje dla badań w naukach przyrodniczych. Niedawne postępy technologiczne w podejściach opartych na obrazowaniu i sekwencjonowaniu nowej generacji ustanowiły potencjał transkryptomiki przestrzennej do systematycznego pomiaru poziomów ekspresji wszystkich lub większości genów w przestrzeni tkankowej.

Trzeba podkreślić, że mówimy tu o badaniach naukowych, a nie diagnostycznych we współpracy z pacjentem. Natomiast, jak wiele z badań w naszym Instytucie, mają one szansę stać się kluczowe w zrozumieniu mechanizmów patogenezy wybranych chorób i dać pewne podstawy do tworzenia nowoczesnych, skutecznych terapii w leczeniu pacjentów. W naszej opinii badania transkryptomiki przestrzennej będą przełomem w rozpoznawaniu na przykład środowiska nowotworów – mówi dr Szymon Hryhorowicz należący do certyfikowanego zespołu ekspertów z Innowacyjnego Centrum Medycznego Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.

Zainteresowanie oferowanymi technikami jest szerokie zarówno w zakresie wykonywania badań z transkryptomiki przestrzennej jak i sekwencjonowania pojedynczych komórek. Instytut Genetyki Człowieka PAN nawiązał współpracę z jednostkami naukowymi w Poznaniu między innymi ze szpitalami Strusia i Święcickiego a także Instytutem Chemii Bioorganicznej oraz Uniwersytetem Przyrodniczym.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz