K U L T U R A

Poznanianki wydają czasopismo dla polskich dzieci mieszkających za granicą

Od roku polskie dzieci w Belgii mają swoje czasopismo. Jest nim mądry, ciekawy, pięknie ilustrowany kwartalnik PSTRYK MYK. Wydawany jest w języku polskim, a przy większości artykułów czytelniczki i czytelnicy znajdą także minisłowniczek – najważniejsze słówka w językach: francuskim, niderlandzkim, niemieckim i angielskim. Gazeta powstaje w Brukseli prywatnym sumptem, a przygotowują go poznanianki Justa Kuklo i Małgorzata Marmurowicz.

Po latach pracy z polskimi dziećmi w Belgii zauważyłyśmy, że istnieje zapotrzebowanie na tego typu publikację wśród coraz większej liczby dzieci polskich emigrantów, które urodziły się lub wychowują się za granicą, czasem pochodzą ze związków mieszanych, słabo znają język polski lub nie znają go wcale. I tak po wielu rozmowach z rodzicami i dziećmi postał Pstryk Myk – mówią pomysłodawczynie gazety.

A kwartalnik spełnia wiele ważnych funkcji, jego misją jest: wspieranie czytelnictwa wśród dzieci, aktywizowanie do wyrażania się po polsku,  przybliżanie im historii Polski i Polaków, promowanie nauki oraz edukacja przez zabawę.

Redaktorki mają kolejne plany, chcą by czasopismo ukazywało się także w innych krajach, w których mieszkają polskie dzieci dlatego zachęcają do wsparcia projektu na portalu Polak Potrafi.

Do tej pory inicjatywa finansowana była z prywatnych pieniędzy zebranych wśród polonusów i własnych oszczędności. Wydano 4 numery, a druk kolejnych na co liczą autorki uda się zrealizować dzięki wsparciu wszystkich dla których ważne jest edukowanie polskich dzieci mieszkających za granicą.

W skład zespołu redakcyjnego wchodzą specjaliści wielu dziedzin, naukowcy, artyści, językoznawcy, a przede wszystkim dzieci. Tasza, Alinka, Olaf czy Marta, to tylko niektóre dzieci, które na stałe współpracują z redakcją. Bez nich wszystkich nie byłoby tego kwartalnika – zaznacza Małgorzata Marmurowicz, redaktorka naczelna.

Tu można wspierać PSTRYK MYK: https://polakpotrafi.pl/projekt/pstrykmyk.kwartalnik

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz