K U L T U R A

Poznań pamięta o prezydencie Jarogniewie Drwęskim

Młodzież pamieta o prezydencie Drwęskim  Foto: materiały prasowe

Znicze pamięci i wiązanki kwiatów złożono we wtorek na grobie pierwszego po zaborach prezydenta Poznania Jarogniewa Drwęskiego z okazji 101. rocznicy śmierci wielkiego patrioty i społecznika. Organizatorem uroczystości była Szkoła Podstawowa nr 69, która nosi imię Jarogniewa Drwęskiego.

Podczas uroczystości przywołano niezwykłe słowa prezydenta Jarogniewa Drwęskiego: „Tracić siebie dla drugich, to odnajdywać samego siebie”, które idealnie oddaję jego życiowe losy.

Choć był prezydentem przez 3 lata, zapisał się w kartach historii miasta m.in. jako: współtwórca Międzynarodowych Targów Poznańskich i Uniwersytetu Poznańskiego, uruchomił Operę Poznańską, przejął dla miasta Bibliotekę Raczyńskich i Teatr Polski. Jako prezydent miasta darzony był powszechnym uznaniem, a zmarł w wieku 45 lat w dniu 14 września 1921 roku i jeszcze wiele lat po swojej śmierci był na ustach poznaniaków w okresie II RP.

Uczniowie szkoły podstawowej nr 69 opiekują się grobem Drwęskiego – swojego patrona przez cały rok, a funkcjonujący na terenie placówki chór pod batutą Beaty Pankowskiej uświetnił uroczystość pięknym występem.

Pragniemy pielęgnować pamięć o prezydencie Jarogniewie Drwęskim, aby funkcjonował w świadomości poznaniaków tak jak Cyryl Ratajski. Już 6 grudnia w rocznicy urodzin naszego patrona odbędzie się Miejski Konkurs Wiedzy o Prezydentach Miasta Poznania, a działające w placówce Koło Teatralne wystawi wtedy sztukę „Twoje imię na zawsze z nami…”. Niedługo w ramach akcji „Sprzątanie Świata Polska 2022” zadbamy o Park Izabeli i Jarogniewa Drwęskich, a w dzielnicy Łazarz planujemy stworzyć „Ławeczkę Prezydenta Drwęskiego” w ramach ścieżki edukacyjnej wokół Zespołu Szkół nr 8 – mówi dyrektor placówki, Tomasz Woźniak.

Przypomnijmy, że Jarogniew Mikołaj Drwęski urodził się 6 grudnia 1875 r. w rodzinnym majątku w Glinnie koło Wągrowca. W 1895 r. zdał maturę w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Następnie ukończył studia prawniczo-ekonomiczne na berlińskim uniwersytecie. Do 1918 r. prowadził kancelarię adwokacką.

11 listopada 1918 r., na wniosek Naczelnej Rady Ludowej, został mianowany przez Wydział Wykonawczy Rady Robotników i Żołnierzy pierwszym polskim nadburmistrzem Poznania, a wyłoniona w marcu 1919 r. polska Rada Miasta powierzyła mu 17 kwietnia 1919 r. stanowisko prezydenta Poznania.

Między innymi z jego inicjatywy powstał – w maju 1919 r. roku – uniwersytet, symbol polskości. Dzięki staraniom Jarogniewa Drwęskiego uruchomiono 17 sierpnia 1919 r. Operę Poznańską, również z jego inicjatywy miasto przejęło Bibliotekę Raczyńskich i Teatr Polski.

Drwęski spolonizował miasto, nazywając po polsku wszystkie jego place i ulice. Jego projektem były również Targi Krajowe, które odbyły się w maju 1921 r. Doprowadził również do powstania Związku Miast Polskich, którego był pierwszym prezesem.

W 1921 r. zachorował na dyzenterię, wskutek czego zmarł 14 września, w wieku 45 lat. Pochowano go na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz