POZnań

Nad Wartą bez zmian

Warta - jak fajnie wypoczywać nad rzeką  Foto: Tomasz Dworek

Nie będzie czasowego zniesienia stref, w których nad Wartą dozwolone jest spożywanie alkoholu. Z takim wnioskiem wystąpiła poznańska policja, jednak teraz zdecydowała go wycofać, o czym poinformowano radnych z Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu z dnia 12 kwietnia dotyczył zawieszenia obowiązywania uchwały Rady Miasta Poznania 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie miasta odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Dokładnie wniosek dotyczył terenów nadwarciańskich, poprzez zniesienie stref, w których dozwolone jest spożywanie alkoholu. Podczas pierwszych ciepłych dni wiosną, było tam sporo osób, w czasie gdy trwa pandemia, a dziennie było wówczas sporo zachorowań. Stąd propozycja policji, gdyż większość osób zbierała się tam w celu wspólnego spożywania alkoholu. Obecnie jednak sytuacja się zmieniła. Spadła liczba zachorowań, w weekend majowy pogoda nie sprzyjała gromadzeniu się na świeżym powietrzu, wkrótce mogą także zostać otwarte ogródki gastronomiczne w wyniku zapowiadanego luzowania obostrzeń, co daje alternatywę i sprawia, że tereny nad Wartą nie będą jedynym miejscem spędzania wolnego czasu przy alkoholu. Zatem obecnie policja uznaje, że wniosek nie jest aktualny. Funkcjonariusze nadal będzie patrolować tereny nadwarciańskie.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projektu zmieniający uchwałę w sprawie “Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020”. Projekt zakłada przedłużenie programu o rok, tak aby zadania można było realizować do końca tego roku. Spowodowane jest to tym, że ze względu na pandemię i obostrzenia, w 2020 rok wiele prac zostało spowolnionych lub nie mogły być realizowane, zaburzyło to zaplanowany harmonogram, który dokończony ma być w tym roku.

Radni zapoznali się również z wynikami konsultacji w sprawie zmiany nazwy RO Starołęka-Minikowo-Marlewo. Według propozycji inicjatorów osiedle miało by się nazywać. Starołęka-Minikowo. Trwały w tej sprawie konsultacje, wpłynęło ponad 700 uwag, znaczna większość osób opowiedziała się za tą zmianę. Opinie są takie, że obecne granice osiedla nie obejmują historycznego obszaru dawne wsi Marlewo, który leży na terenie Osiedla Głuszyna. Propozycja nie jest jeszcze ostatecznie rozstrzygnięta

W wolnych głosach radna Lidia Dudziak poruszyła temat dzików w mieście, które są coraz większym problemem, wchodzą już nie tylko na tereny osiedli mieszkaniowych, ale też na posesje domów. Podobnie mówiła radna Halina Owsianna, która coraz bardziej obawia się tej sytuacji, dziki nie tylko niszczą zieleń, nasadzenia, ale podchodzą coraz bliżej ludzi. Są to już duże stada z młodymi.

Przewodnicząca komisji Monika Danelska przypomniała, że przy Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, od grudnia działa zespół wypracowujący strategię w tej sprawie. Wkrótce mają pojawić się propozycje konkretnych działań na rzecz zatrzymania dzików w lasach.

źródło: biuletyn.poznan.pl

Użyte w artykule zdjęcia: Tomasz Dworek

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz