POZnań

Można dołączyć do zespołu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego

Szachty  Foto: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Cenisz inicjatywę społeczną, kochasz swoje miasto, troszczysz się o wspólne dobro i chcesz aktywnie działać na jego rzecz? Jeśli tak, to zespół do spraw PBO czeka właśnie na Ciebie.

Budżet Obywatelski to projekt, dzięki któremu mieszkańcy lokalnej wspólnoty mają realny wpływ na decyzje dotyczące rozdysponowania części budżetu Poznania. Współtworzenie lepszych warunków życia stanowi główny cel inicjatywy, która daje szansę wykazania się pomysłowością jednocześnie pozwala na konkretne działanie po bardziej formalnej stronie przedsięwzięcia. 

Czym zajmuje się zespół do spraw PBO?

Do podstawowych zadań zespołu należy wypracowywanie nowych zasad PBO w oparciu o doświadczenia i ewaluację minionych edycji, określenie spójnych zasad oceny wniosków, a także monitorowanie podejmowanych działań w trakcie trwania PBO.

Działalność członków zespołu ma charakter społeczny i jest nieodpłatna, jednak efekty osiągnięte dzięki zaangażowaniu są nieocenione.

Kto wchodzi w skład Zespołu?

W skład Zespołu wejdą przedstawiciele następujących grup:

  • mieszkańcy – 5 osób,
  • Rady Osiedli – 5 osób (1 osoba z jednej Rady Osiedla),
  • Rada Miasta Poznania – 5 osób,
  • wnioskodawcy z poprzednich edycji PBO – 5 osób,
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych – 5 osób,
  • reprezentant Miejskiej Rady Seniorów – 1 osoba,
  • reprezentant Młodzieżowej Rady Miasta – 1 osoba,
  • przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania – 15 osób,
  • radca prawny oraz Inspektor Ochrony Danych z ramienia UMP

Jak dołączyć do zespołu?

Aby zgłosić swoją kandydaturę należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres e-mail: pbo@um.poznan.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań do dnia 17 września br. Formularz dostępny jest na stronie PBO.

Ze względu na liczbę zgłoszeń, w drodze losowania zostaną wyłonieni przedstawiciele mieszkańców, rad osiedli, wnioskodawców oraz organizacji pozarządowych.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz