Aglomeracja POZnań

52% Wielkopolan zaszczepionych przeciwko koronawirusowi

Szczepienie  Foto: materiały prasowe

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ przyjrzał się danym dotyczącym szczepień w województwie wielkopolskim, pochodzącym z baz Centrum e-Zdrowia. Tym razem jednak w swojej analizie skupiliśmy się na poziomie wyszczepienia poszczególnych grup wiekowych i porównaniu ich z resztą Polski. Dane są aktualne na dzień 2 września 2021 r.

Ogółem w Wielkopolsce pełną ochronę przeciw COVID-19 (po dwóch dawkach szczepienia lub jednej preparatu J&J) ma zapewnione powyżej 52 proc. osób, czyli ponad 1,8 mln mieszkańców. Pośród najgorzej i najlepiej wyszczepionych powiatów nie obserwujemy zmian. Najniższy poziom ochrony przeciw COVID-19 obserwujemy w powiatach: kaliskim (41,13 proc.), ostrzeszowskim (42,58 proc.) i kolskim (42,94 proc.). Z kolei najwyższy w: Poznaniu (65,14 proc.), powiecie poznańskim (58,16 proc.) i szamotulskim (56,43 proc.). Zaktualizowaną mapę wyszczepienia z podziałem na powiaty oraz ranking 20 najsłabiej wyszczepionych gmin zamieszczamy na końcu informacji.

Seniorzy bardziej odpowiedzialni

Interesujące wnioski można wyciągnąć, kiedy spojrzy się na strukturę wiekową w pełni zaszczepionych osób w Wielkopolsce. Podobne trendy dominują również w całym kraju. Zdecydowanie większą odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych wykazują seniorzy.

W województwie wielkopolskim w grupie wiekowej 60-69 lat notujemy 74 proc. pełnego wyszczepienia i jest to najlepszy wynik w całej Polsce (przed województwem kujawsko-pomorskim i mazowieckim). Grupą wiekową o najwyższym poziomie ochrony przeciw COVID-19 jest jednak grupa 70+. W Wielkopolsce zaszczepione jest w niej ponad 82 proc. populacji (drugi wynik w Polsce: za województwem pomorskim, a przed zachodniopomorskim).

Niepokojące są jednak dane w młodszych grupach wiekowych. W przedziale 20-29 lat w pełni zaszczepionych jest 47 proc. Wielkopolan, co lokuje nas na czwartym miejscu w Polsce za województwami: mazowieckim, dolnośląskim i pomorskim. Niewiele lepiej jest w grupie 30-39 lat., bo tu zaszczepiony jest co drugi Wielkopolanin.

Pełne wyszczepienie grup wiekowych w Wielkopolsce:

  • 12-19 lat – 26 proc.
  • 20-29 lat – 47 proc.
  • 30-39 lat – 50 proc.
  • 40-49 lat – 62 proc.
  • 50-59 lat – 67 proc.
  • 60-69 lat – 74 proc.
  • 70 plus – 82 proc.

Nieco częściej na szczepienie przeciw COVID-19 decydują się kobiety niż mężczyźni. Pełną ochronę przeciw ciężkiemu przebiegowi tej choroby ma w Wielkopolsce 54 proc. kobiet i około 51 proc. mężczyzn.

Aktualny poziom pełnego wyszczepienia Wielkopolan, wciąż nie gwarantuje spokojnego przebiegu czwartej fali pandemii COVID-19 w naszym regionie. W obliczu słabnącego zainteresowania szczepieniami ochronnymi, niewielkim pocieszeniem może być fakt, że w Wielkopolsce spadek dynamiki jest jednym z najwolniejszych, a z tygodnia na tydzień przybywa około procenta mieszkańców chronionych przed ciężkim przebiegiem COVID-19 – mówi Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału NFZ. – Mam nadzieję, że młodsi Wielkopolanie wezmą przykład z seniorów, którzy są dziś najlepiej wyszczepioną grupą. Kolejne mutacje koronawirusa pokazują, że COVID-19 nie dotyczy wyłącznie seniorów, a skutki choroby są groźne dla coraz młodszych pacjentów. Nie chodzi wyłącznie o ryzyko zgonu, ale też o powikłania odczuwalne długo po chorobie.

Obecnie w Wielkopolsce w pełni chronionych jest 26 proc. osób w wieku 12-19 lat.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz