Aglomeracja

Liście lecą z drzew

Żółty, jesienny liść... do worka  Foto: ZDM

Z drzew spada coraz więcej liści. Obowiązek uprzątnięcia ich z chodników spoczywa na właścicielach posesji. Za jego niedopełnienie można liczyć się z mandatem. Z pomocą przychodzi ZDM, bezpłatnie odbierając worki z zebranymi liśćmi. 

Obowiązek utrzymania chodników w należytym stanie czystości spoczywa na właścicielu posesji. Jesienią najwięcej na chodnikach jest liści, które w połączeniu z deszczem tworzą śliską powierzchnię. 

Chodniki, które bezpośrednio przylegają do granicy nieruchomości, porządkowane są przez jej właściciela, natomiast pozostałe oraz wszystkie te, na których dopuszczone jest parkowanie pojazdów, sprzątane są na zlecenie Miasta.

Osoby, które nie będą wywiązywać się z obowiązku sprzątania liści z chodników przyległych do prywatnej posesji powinny liczyć się z mandatem do 500 złotych. Taki sam mandat można otrzymać za nieprawidłowe pozbywanie się odpadów zielonych, w tym liści. Odpady zielone muszą być gromadzone w sposób selektywny i trafiać do pojemników na bio lub do przydomowego kompostownika. Obowiązuje także zakaz spalania liści. 

ZDM odbierze liście

Zarząd Dróg Miejskich prowadzi akcję mającą na celu pomoc właścicielom, administratorom i dozorcom w uprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy ich posesjach. Pracownicy ZDM dostarczą puste worki na liście, a następnie odbierze, gdy już będą zapełnione.

Mieszkańcy sprzątający chodniki położone przy swoich nieruchomościach mogą składać zamówienia na dostarczenie pustych worków podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa. Zgłoszenia przyjmowane są: telefonicznie przez miejską infolinię Poznań Kontakt pod numerem telefonu 61 646 33 44 lub mailowo: liscie@zdm.poznan.pl.

Worki, w liczbie adekwatnej do liczby przydrożnego drzewostanu, będą dostarczane bezpośrednio pod wskazane adresy (umieszczane w furtce bądź przerzucane przez płot posesji). W przypadku wykorzystania wszystkich dostarczonych worków, można złożyć kolejne zamówienia.

Zapełnione worki powinny być pozostawione w miejscu skąd liście były zbierane, na terenie ogólnodostępnym – na poboczu bądź na części chodnika, po stronie posesji. Ich odbiór będzie odbywał się cyklicznie, według harmonogramu uwzględniającego podział terytorialny miasta. Harmonogram oraz szczegółowe informacje znaleźć można na stronie

Dostarczenie worków i ich odbiór są bezpłatne. Wszystkie koszty pokrywa ZDM. 

Liście dla przyrody

Nie na wszystkich terenach w mieście grabienie liści odbywa się w jednakowy sposób. Z przestrzeni rzadziej użytkowanych, gęsto zadrzewionych, ze skupin krzewów, bylin i roślin okrywowych, liście nie są usuwane przed zimą. Część z nich będzie leżała aż do wiosny, by zapewnić izolację termiczną roślinom oraz schronienie małym zwierzętom, a część pozostanie w terenie na stałe. Ulegną one rozkładowi i wzbogacą glebę w substancje organiczne. W miejskich parkach wydzielane są tzw. ekostrefy, czyli części dzikie, gdzie natura radzi sobie sama. W tych miejscach również liście zostaną pozostawione do naturalnego rozkładu.

W miejscach reprezentacyjnych oraz często użytkowanych, m.in. na placach zabaw, trawnikach, przy alejkach parkowych (mniej więcej 1 metr od krawędzi), pomnikach, na cmentarzach liście są usuwane na bieżąco. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, zadbać o estetykę miejsc pamięci oraz powierzchni rekreacyjnych. 

W ustronnych miejscach zebrane liście zostaną zebrane w stosy, dzięki czemu małe zwierzęta, jak np. jeże, będą mogły w nich przezimować. Co ważne, liście spod drzew i krzewów, które zostały zaatakowane przez szkodniki i choroby, będą usuwane. To ważny element walki o zdrowie miejskich drzew. 

Co ważne, w Poznaniu do usuwania liści nie używa się dmuchaw. Ich stosowanie powoduje wzniecanie pyłu, który już opadł, czyli tzw. wtórną emisję. Powoduje także niepotrzebny hałas. To zakaz, który obowiązuje bezwzględnie wykonawców usług porządkowych. 

Użyte w artykule zdjęcia: ZDM

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz