DLA STUDENTA

Lepsze życie na emigracji

praca miasta  Foto: Radosław Maciejewski

praca miasta Foto: Radosław MaciejewskiWyjazd do pracy za granicę z rodziną to sposób na dobry zarobek, ale także inwestycja w jakość życia i związku małżeńskiego. Badania SWPS pokazały, że polskie pary małżeńskie w Wielkiej Brytanii bardziej cieszą się z życia, a kobiety odczuwają większą satysfakcję ze związku, niż Polacy w kraju.

Praca w gastronomii, dyżury w służbie zdrowia, budowlanka, opieka nad osobami starszymi czy pakowanie w magazynie – według dostępnych danych, około 2 mln ludzi wyjechało w ostatnich latach z Polski, aby podjąć się między innymi takich prac zarobkowych. Większość polskich emigrantów wybrało Europę, a w szczególności Wielką Brytanię. Czy ich warunki i jakość życia polepszyły się? Czy zrealizowali swoje marzenia i cele? Najnowsze badanie porównawcze, wśród polskich małżeństw na emigracji na Wyspach Brytyjskich i pracujących w Polsce, przeprowadziła Agnieszka Olszewska. Pod opieką naukową prof. Hanny Bednarek, w ramach pracy magisterskiej na psychologii w SWPS przebadała 120 osób, w tym 60 emigrantów polskich w Anglii oraz 60 osób mieszkających w Polsce.

Badania pokazały, że polscy emigranci zarobkowi w Wielkiej Brytanii są bardziej zadowoleni z wynagrodzenia i życia niż osoby pracujące w ojczyźnie. – Chęć polepszenia standardu życiowego skłania ogromną rzeszę ludzi do opuszczenia kraju. Badanie pokazuje, że polskie małżeństwa, które przeprowadziły się do Anglii, faktycznie są bardziej zadowolone z życia od par mieszkających w Polsce – komentuje Agnieszka Olszewska, autorka badania.

Co więcej, kobiety pracujące na Wyspach wyżej oceniały satysfakcję ze swojego małżeństwa, niż kobiety mieszkające w Polsce. – Poprawa sytuacji materialnej polskich kobiet na emigracji w Anglii wpływa pozytywnie na ich zadowolenie z małżeństwa. Wyniki są zgodne z dostępnymi badaniami, które mówią, że aspekt materialny wpływa pozytywnie w przypadku kobiet na satysfakcję z małżeństwa. Kobiety odczuwające niedostatek zasobów materialnych gorzej oceniają swoje małżeństwo. Jak się wydaje może być to związane z rolą matki, jaką najczęściej kobiety pełnią w życiu. Zapewnienie podstawowych potrzeb rodzinie jest dla nich sprawą priorytetową – twierdzi Olszewska.

Jak dodaje autorka, to pierwsze tego typu badanie zrobione bezpośrednio na emigrantach polskich w Wielkiej Brytanii. – Występują dość znaczne rozbieżności w danych dotyczących skali emigracji Polaków do Wielkiej Brytanii. Wiele osób zdecydowało się na wyjazd w poszukiwaniu lepszego życia. Postanowiłam sama sprawdzić, co skłania ludzi do opuszczenia stałego miejsca zamieszkania – tłumaczy Olszewska. – Ogromna fala emigracji po wstąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej jest zjawiskiem bardzo ważnym dla gospodarki, więc wydaje się zasadnym zwiększenie zainteresowania władz państwowych tym procesem – podsumowuje.

Badanie zostało zrealizowane na przełomie 2011 i 2012 roku bezpośrednio na dwóch grupach – 60 emigrantach polskich oraz 60 osobach pracujących w kraju. Średnia wieku kobiet i mężczyzn wynosiła ok. 35-37 lat i największą część w każdej grupie stanowiły osoby z wyższym wykształceniem. Projekt został zrealizowany w ramach pracy magisterskiej pt. „Porównanie satysfakcji z małżeństwa, zadowolenia z życia i z pracy Polaków na emigracji zarobkowej w Wielkiej Brytanii i mieszkających w Polsce”.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz