Centrum

Kaponiera Kolejowa po remoncie

Kaponiera Kolejowa po remoncie  Foto: UMP

To, co do tej pory skrywały przed nami podziemia Kaponiery zostało właśnie odrestaurowane i wyeksponowane. Historyczne fortyfikacje zwane potocznie Kaponierą Kolejową zostały odpowiednio zabezpieczone i teraz możemy je oglądać. Równolegle zakończyła się renowacja Światowida, o czym już informowaliśmy.

Niewielu poznaniaków wie, co kryje się pod rondem Kaponiera, dlatego odrestaurowaliśmy znajdującą się tam Kaponierę Kolejową, aby od strony przystanku PST mogli ją oglądać podróżni – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca Prezydenta Poznania – specjaliści podkreślają, że jest to jeden z nielicznych w Europie obiektów fortyfikacyjnych, służących obronie infrastruktury kolejowej, a który został odrestaurowany.

Kaponiera Kolejowa to zabytkowa fortyfikacja, która wchodziła w skład Twierdzy Poznań. Jej zadaniem była obrona linii kolejowej. W ramach rewitalizacji pochodzącej z XIX wieku dawnej Kaponiery Kolejowej, znajdującej się na poziomie minus 2 ronda Kaponiera, przeprowadzono prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne. Wykonano renowację murów ceglanych i odsłonięto oryginalne łuki od strony wschodniej. Zamontowano też szklaną ścianę, dzięki czemu wnętrza Kaponiery Kolejowej zostały wyeksponowane.

W pierwotnych planach przebudowy ronda Kaponiera nie zakładano wyeksponowania w jakikolwiek sposób tego historycznego obiektu. Miłośnicy fortyfikacji i środowiska rekonstrukcyjne oraz Komisja Rewitalizacji  upominały się w 2013 r. o udostępnienie oraz zabezpieczenie tego terenu przed zniszczeniem w trakcie budowy ronda.

Teraz, gdy podziemia Kaponiery są odrestaurowane, to będzie można to miejsce udostępnić podróżnym, którzy korzystają z Poznańskiego Szybkiego Tramwaju – dodaje Mariusz Wiśniewski – uwzględniając to, że obiekcie mieszkają nietoperze pod ochroną, chcemy aby od wiosny można było tutaj organizować także działalność kulturalną i artystyczną, bowiem docelowo cała ta przestrzeń ma być elementem Przystanku Kultura.

Istotnym elementem prac renowacyjnych było zabezpieczenie odpowiednich warunków przestrzennych i klimatycznych, dla znajdującego się w obiekcie od wielu lat zimowiska nietoperzy. W ramach tych prac, wykonawca zamontował specjalnie zaprojektowane, z udziałem chiropterologa, ścianki z cegły dziurawki oraz podwieszone deski, które stanowią optymalne kryjówki dla tych ssaków w okresie hibernacji. Wnętrze zimowiska zostało wyposażone w pomiar temperatury i higrometr oraz specjalny układ zbiorników wody, będących źródłem wody pitnej i pozwalających regulować wilgotność. Wykonano również oświetlenie, zapewniające nietoperzom komfort w okresie lęgowym.

Przy okazji renowacji podziemi Kaponiery odnawiany jest także Światowid, czyli charakterystyczny monument stojący przy wyjściu od strony Bałtyku, podający odległości dzielące Poznań i europejskie stolice.

Użyte w artykule zdjęcia: UMP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz