Aglomeracja

KALENDARIUM POZNAŃSKIE – 28.I

Zapraszamy do KALENDARIUM POZNANIA   Foto:

28 STYCZNIA Słońce w znaku Wodnika

Dzień Piszczałek i Fujarek

Rwanda – Dzień Demokracji

Osoby urodzone 28 stycznia to dusze artystyczne, potrafiące zauważać zjawiska niedostrzegalne dla innych. Potrafią samodzielnie zgłębiać problemy. Ich możliwości są znaczne. Cieszą się zasłużonym autorytetem w swoim środowisku zawodowym. W osiągnięciu znaczącej pozycji często przeszkadza im zbytnia wrażliwość, niezdecydowanie i brak koncentracji w istotnych momentach.

28 Stycznia Kościół Katolicki wspomina św. Piotra Nolasco, św. Tomasza z Akwinu, św. Waleriusza z Saragossy

Patronem dnia jest św. Tomasz z Akwinu, dominikanin, kapłan i doktor Kościoła (ur. w 1226 r., zm. w 1274). Jest uznawany za najwybitniejszego teologa i filozofa. Stworzył system filozoficzny nazwany od jego imienia tomizmem. Zawarł go w dziele pt. Summa Teologiczna. W jednoznaczny sposób wyodrębnił on wiedzę od wiary. Filozofię nazwał pomocnicą teologii (Philosophia ancilla theologiae). Wykazał, że wiele prawd wiary jest tajemnicą i są niedostępne dla rozumu, ale też ich nie negują. Teologia i filozofia św. Tomasza jest wyrazem chrześcijańskiego optymizmu. Od czasów humanizmu zmniejszyło się zainteresowanie tomizmem. Dopiero pod koniec XIX w. za sprawą papieża Leona XIII (encyklika Aeterni Patris) nastąpiło wznowienie studiów nad filozofią św. Tomasza. Jest on również autorem hymnu (Pange, lingua, glorosi), którego ostatnia strofa zaczyna się od słów: Przed tak wielkim Sakramentem (tłum. Leopold Staff) i jest śpiewana w naszych kościołach. z

Imieniny obchodzą; Radomir, Tomasz, Walery, Walerian, Julian, Franciszek, Agnieszka, Augustyn, Blizbor, Boguwola, Flawian, Ildefons, Jakub, Kalinik, Karol, Krzesąd, Leonid, Leonidas, Maria, Olimpia, Roger, Świedarg, Tyrs,

Radomir, Radomierz to słowiańskie imię męskie, oznacza, miłujący, radujący się z pokoju.

Tomasz, imię wywodzi się z aramejskiego słowa te’ oma co dosłownie oznacza „bliźniak”. Znani imiennicy: Tomasz, jeden z dwunastu apostołów, Tomasz z Akwinu, największy systematyk myśli chrześcijańskiej, Tomasz Morus, Tomasz Andrzej Łubieński, generał, od czerwca 1831 szef Sztabu Głównego w powstaniu listopadowym, Tomasz Maruszewski, jakobin polski, działacz Kuźnicy Kołłątajowskiej, Tomasz Wawrzecki, Najwyższy Naczelnik w powstaniu 1794 po klęsce pod Maciejowicami. Odpowiedniki obcojęzyczne: łac., niem. Thomas, wł. Tomamaso, hiszp. Tomas, ros. Foma.

Tomasz jest mężczyzną bardzo praktycznym o wielkim i szlachetnym sercu oraz umyśle otwartym na ciekawostki. Jest doskonałym handlowcem, biznesmenem, żołnierzem i dziennikarzem. Lubi sztukę i wszystko co piękne. Jego patronem jest św. Tomasz, jeden z apostołów, rybak z Galilei, który rzucił swe rybackie sieci i poszedł za Chrystusem. Św. Tomasz słynie ze swego niedowiarstwa; dopiero, gdy dotknął chrystusowych ran uwierzył w jego nieśmiertelność. Szczęśliwy kolor Tomasza to kolor niebieski, a szczęśliwe zwierzę to kot.

Lepszy To masz niż nie masz. / Nie powiadaj Toma, co się dzieje doma. / Wolnoć Tomku, w swoim domku.

Walery imię pochodzące od patrycjuszowskiego rodu Waleriuszy z Sabinum. Valeriani to także żołnierze podlegli Lucjuszowi Waleriuszowi Poblikoli.

Imię Julian pochodzi od łacinskiego “Julius”. Nosił je cesarz rzymski Flavius Klaudius Julianus, zwany tez Julianem Apostatą, czyli Odszczepieńcem. Osoba o tym imieniu jest szlachetna, zwykle wykształcona, daje przykład swoja pracowitością, ceni lad i porządek. Lubi bywać w towarzystwie i podróżować.

Imię Radomir ma słowiański rodowód i w wolnym tłumaczeniu oznacza osobę, która cieszy się z pokoju. Radomir jest człowiekiem energicznym, dokładnym i konsekwentnym. Lubi imponować. Ma uzdolnienia muzyczne i literackie. Potrafi harmonijnie łączyć kształtowanie własnych upodobań z praca zawodowa i życiem rodzinnym.

KALENDARIUM POZNANIA 2Kalendarium poznańskie

1556 Pobyt w Poznaniu księżniczki Zofii, córki króla Zygmunta I Starego.

1770 Wymarsz konfederatów barskich z Poznania na Warszawę.

1832 Uruchomienie szkoły dla dzieci głuchoniemych na Śródce w Poznaniu.

Ciekawostka: Historię polskiego języka migowego trzeba liczyć od daty powstania pierwszej szkoły dla dzieci głuchych, Instytutu Głuchoniemych w Warszawie, w ówczesnym zaborze rosyjskim, a więc od 1817 r. Jego twórca i założyciel, ks. Jakub Falkowski (1774-1848), był zwolennikiem metody nauczania wykorzystującej język migowy. Kolejne szkoły – założony w 1830 r. Zakład dla Głuchoniemych we Lwowie i w 1832 r. Królewski Zakład dla Głuchoniemych w Poznaniu – powstały w pozostałych zaborach i z tego też względu w każdym z nich rozwijał się inny język migowy. Sytuacja ta, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, doprowadziła do istnienia na terenie kraju znacznych różnic dialektalnych w języku migowym. W wyniku kontaktów towarzyskich i sportowych niesłyszących zamieszkałych w różnych miastach stopniowo, choć powoli, dokonywała się unifikacja znaków. Po II wojnie światowej i przesunięciu granic Polski na zachód pozostało na terenie Polski wielu niesłyszących pochodzenia niemieckiego, posługujących się jednak całkowicie odmiennymi znakami migowymi. Ponieważ różnice dialektalne w rożnych regionach Polski były znaczące i utrudniały upowszechnianie znajomości języka migowego wspólnego dla wszystkich niesłyszących w Polsce, w latach sześćdziesiątych XX stulecia proces unifikacji języka migowego przybrał zorganizowaną formę. Powstała wówczas przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Głuchych Komisja Unifikacji Języka Migowego, która w okresie ok.20 lat zunifikowała blisko 5 tysięcy znaków ideograficznych. Wydawane sukcesywnie słowniki i podręczniki do nauki języka migowego, filmy dydaktyczne oraz pojawienie się języka migowego w telewizji spowodowały, że dziś można już mówić o ujednoliceniu znaków i jednolitym polskim języku migowym, chociaż wiele pojęć nadal bywa określanych dwoma lub kilkoma różnymi znakami migowymi, zależnie od regionu.

1941 Początek likwidowania cmentarzy św. Marcina i farnego w Poznaniu.

Zdarzyło się 28 stycznia

1547 W wieku 55 lat zmarł Henryk VIII, król Angli w latach 1509-47. Do legendy przeszło jego sześć żon. W 1525 wyjął Kościół w Anglii spod władzy papiestwa po tym jak papież odmówił mu rozwodu i sam stanął na jego czele. Na tron po Henryku wstąpił dziewięcioletni wówczas Edward VI.

1573 W Warszawie uchwalono konfederację będącą zagwarantowaniem pokoju religijnego i wolności wyznania. Był to pionierski akt tolerancji w Europie.

1573 Zakończenie pierwszego sejmu konwokacyjnego (tzn. bez króla) w Warszawie. Ustalono zasady działania władz państwa podczas bezkrólewia i zasady wolnej elekcji. Sejm rozpoczęto 06.01.1573.

1807 Londyńska Pall Mall – pierwszą ulicą oświetloną lampą gazową.

1884 Urodził się Auguste Piccard, szwajarski fizyk, wynalazca (batyskafy, balony).

1896 Walter Arnold z Kent został pierwszym człowiekiem w historii ukaranym za przekroczenie prędkości. Jechał 8 mil na godzinę, czyli o dwie mile za dużo.

1935 Islandia, jako pierwszy kraj zalegalizował aborcję.

1936 Urodził się Alan Alda, amerykański aktor (Dr Pierce z serialu M*A*S*H)

1936 Urodziła się Edyta Wojtczak, polska dziennikarka, spikerka telewizyjna.

1961 W Londynie powstała Amnesty International. AI to organizacja międzynarodowa, której celem jest udzielanie pomocy więźniom politycznym i ich rodzinom na całym świecie.

1977 Na wyspie King George na Antarktydzie rozpoczęto budowę polskiej stacji badawczej Polskiej Akademii Nauk.

1984 Nr 1 brytyjskiej listy przebojów: “Relax” – Frankie Goes To Hollywood.

1985 43 największe gwiazdy amerykańskiej sceny muzycznej nagrały utwór “We Are The World”. Zespół przyjął nazwę USA For Africa. Piosenkę napisali Michael Jackson oraz Lionel Richie, a całością dowodził Quincy Jones.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz