BizNews

Jest porozumienie w fabryce VW

Volkswagen kamper  Foto: Rafał Pijański / VW materiały prasowe

Będą podwyżki i rozwiązania na czas przestoju produkcji. Związkowcy z Solidarności podpisali porozumienie z Zarządem poznańskiego Volkswagena dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń na lata 2022 – 2023.

Ustalono również zatrzymanie zapisu o poziomie zatrudnienia 8.500 pracowników do stycznia roku 2024.

Strony przystąpiły do tych negocjacji z pełną odpowiedzialnością za pracowników i przedsiębiorstwo, mieliśmy całkowitą świadomość sytuacji ekonomicznej w Polsce i produkcyjnej naszych zakładów – podkreśla Piotr Olbryś, przewodniczący NSZZ Solidarność Volkswagen Poznań – w obecnej sytuacji głównym celem jest zabezpieczenie zatrudnienia jak największej ilości pracowników, w związku z tym najważniejszym punktem porozumienia jest utrzymanie zatrudnienia 8500 koleżanek i kolegów do początku 2024 roku.

Żeby móc zrealizować ten postulat strony porozumienia podjęli odpowiednie rozwiązania dotyczące czasu pracy..

Pracownicy podczas postojów i przerw produkcyjnych mogą korzystać z wypracowanych wspólnie rozwiązań. Są to między innymi tzw. konta, na których gromadzić można godziny i dni nadliczbowe z myślą o ich odbiorze w sytuacji przestoju, jako rozwiązania indywidualne i kolektywne, dni wolne do odbioru za każde 100 wypracowanych nadgodzin oraz wykorzystanie urlopów lub na wniosek pracownika innych rozwiązań wynikających z przepisów prawa pracy oraz regulacji wewnętrznych firmy.

W poznańskich zakładach VW nastąpi wzrost płac w tabeli wynagrodzeń o 5% od 1 stycznia 2022 roku. W kolejnym roku będzie to kolejne 3,7%. Ponadto uzgodniono, że na najbliższe dwa lata utrzymane zostaną premie i dodatki obowiązujące w roku 2021.

Użyte w artykule zdjęcia: Rafał Pijański / VW materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz