POZnań

Informacja kolejowa – tam gdzie być powinna!

Informacja kolejowa na dworcu PKP  Foto: Koleje Wielkopolski

Wcześniej działał tu punkt z informacjami, ale przede wszystkim o usługach centrum handlowego. Teraz przy kasach w budynku dworca PKP można zasięgnąć informacji, ale o rozkładzie jazdy wszystkich kolejowych spółek.

Dworzec Główny zamiast Zintegrowane Centrum KomunikacyjneKompleksowa informacja o połączeniach różnych przewoźników kolejowych, zintegrowana w jednym miejscu – to nowa usługa, z której mogą korzystać pasażerowie na dworcu Poznań Główny. Punkt informacyjny powstał z inicjatywy PKP S.A., przy współpracy z przewoźnikami korzystającymi z dworca: Kolejami Wielkopolskimi, Przewozami Regionalnymi oraz PKP Intercity.

W informację kolejową przekształcono dotychczasowy InfoDworzec, w którym wcześniej można było dowiedzieć się przede wszystkim o funkcjonujących na trenie Poznania Głównego usługach, punktach handlowych oraz transporcie miejskim.

Tego typu informacje będą nadal dostępne. – Trzeba jednak pamiętać, że informacja o rozkładzie jazdy, alternatywnych połączeniach jest najważniejszą, jakiej podróżni poszukują na dworcu. – mówi dr Michał Beim Członek Zarządu PKP S.A. – Zaniechanie tej funkcji i przekształcenie punktów InfoDworzec na wzór informacji w centrach handlowych było błędem. Podobnie jak rozdrobnienie punktów informacyjnych poszczególnych przewoźników.

Koleje Wielkopolskie od wielu lat postulowały przywrócenie informacji kolejowej na głównych dworcach – podkreśla Włodzimierz Wilkanowicz Prezes Kolei Wielkopolskich. – Współpracą przy tym projekcie pokazujemy, że kolej mimo iż jest tworzona przez wielu przewoźników, stanowi jeden spójny system, w którym najważniejszy jest pasażer.

Przekształcenie poznańskiego InfoDworca w informację kolejową jest projektem pilotażowym. W przyszłości wszystkie InfoDworce mają pełnić tę funkcję. Na koniec stycznia PKP S.A. planują zorganizować spotkanie z przewoźnikami pasażerskimi działającymi w Polsce odnośnie powrotu punktów informacji kolejowej na najważniejsze polskie dworce.

Zależy nam, aby wspólnie wypracować model punktów informacji pasażerskiej – mówi Michał Beim – Chcemy stworzyć standardy małej architektury, form komunikacji z pasażerami, a także zasad postępowania w sytuacji opóźnień czy innych zakłóceń w ruchu pociągów. Doświadczenia państw Europy Zachodniej pokazują, że informacja kolejowa jest jednym z najważniejszych punktów na dworcach, a szczególny nacisk kładziony jest na dostępność do informacji osób niepełnosprawnych.

Poznański punkt informacji kolejowej znajduje się w Nowym Dworcu Kolejowym naprzeciw kas. Jest on otwarty we wszystkie dni tygodnia od 7:00 do 21:00.

Dworzec Główny - Poznań City Center - hall dworca

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter, UMP, Koleje Wielkopolski

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz