Gospodarka

Gospodarka – Relacje inwestorskie na NewConnect

Giełda  Foto: sxc

Piotr Białowąs

Giełda Foto: sxcRelacje inwestorskie to całokształt aktywności spółki w obszarze komunikacji z szerokim kręgiem uczestników rynku kapitałowego.

Działania w zakresie relacji inwestorskich mogą przybierać rozmaite formy, od spotkań z inwestorami, analitykami, dziennikarzami poprzez komunikację z wykorzystaniem Internetu. Łączy je kilka wspólnych cech. Przede wszystkim są one zorientowane na przekazywanie informacji dotyczących przedmiotu działalności spółki, modelu biznesowego, strategii i perspektyw rozwoju oraz osiąganych i planowanych wyników finansowych. Działania te wykraczają poza obligatoryjny zakres obowiązków informacyjnych wyznaczonych przez obowiązujące regulacje prawne. I co najważniejsze powinny być realizowane w sposób zorganizowany, planowany, uwzględniający profil poszczególnych kategorii inwestorów.

Dlaczego warto być konsekwentnym?

Trwałe relacje inwestorskie w dłuższym horyzoncie czasowym skutkują zwiększoną liczbą inwestorów, którzy wyposażeni w rzetelne, wiarygodne i kompletne informacje, są zdolni do oceny atrakcyjności inwestycyjnej spółki oraz podejmowania decyzji dotyczących nabywania i zbywania akcji lub utrzymywania akcji danej spółki w portfelu inwestycyjnym. Relacje inwestorskie nie mogą ograniczać się wyłącznie do okresu, w którym realizowany jest proces IPO. Taki błąd popełnia wielu emitentów, którzy w krótkim okresie czasu przed kolejnym podwyższeniem kapitału nie są zdolni do budowy więzi informacyjnej ze środowiskiem inwestorów. W większości przypadków inwestorzy podejmując decyzję o inwestycji w akcje konkretnej spółki kupują przyszłe plany rozwoju. Działania IR mogą skutecznie zwiększyć poziom wiedzy uczestników na temat danej spółki i jej perspektyw rozwoju, a w przypadku małych i średnich spółek mogą stać się dodatkowym narzędziem w niełatwej konkurencji o kapitał.

Inwestorzy indywidualni

Stanowią grupę, która posiada największy udział w obrotach na rynku NewConnect. Z uwagi na wysoką aktywność, nawet w okresach słabszej koniunktury istotnie wpływają na płynność obrotu akcjami. Inwestorzy indywidualni mogą podejmować decyzje inwestycyjne samodzielnie lub korzystać z rekomendacji analityków biur maklerskich oraz opinii analityków niezależnych.

Inwestorzy instytucjonalni

Obecnie dominują na rynku regulowanym GPW. Można oczekiwać, że będą zwiększać zaangażowanie w spółkach notowanych na rynku NewConnect, które będą mogły legitymować się rosnącą kapitalizacją wspieraną przez powtarzalne wyniki finansowe. Wielkość aktywów w zarządzaniu oraz długoterminowy horyzont inwestycyjny stanowią o ich sile i atrakcyjności dla emitentów.

Analitycy

Zespoły analityczne biur maklerskich i innych instytucji dysponują szczegółową wiedzą branżową oraz informacjami generowanymi przez notowane na rynku regulowanym GPW spółki z grupy porównawczej, co sprawia, że do spotkania z nimi należy się bardzo starannie przygotować.

Media

Informacje gospodarcze i biznesowe znajdują się dziś na pierwszych stronach gazet i czołówkach witryn internetowych. Zaangażowanie zarządów w budowanie relacji z mediami jest niezwykle istotne, bo w bezpośredni sposób wpływają one na percepcję inwestorów. Media finansowe są nie tylko platformą wymiany informacji dystrybuowanych przez spółki, ale również przestrzenią, gdzie powstają artykuły i oceny dziennikarzy, analityków i komentatorów gospodarczych.

Spotkania z inwestorami

Tradycyjnym okresem spotkań z inwestorami jest okres publikacji raportów okresowych (kwartalnych, rocznych), ale poza kalendarzem planowanych raportów dobry kontekst komunikacyjny tworzą raporty bieżące dotyczące zawartych istotnych kontraktów, zmian w organach zarządzających i nadzorczych spółki, rewizji prognoz finansowych. Budowanie relacji z inwestorem jest rozciągnięte w czasie i zwykle obejmuje kilka spotkań. Poza specyficzną formą komunikacji w okresie IPO lub oferty prywatnej raczej trudno oczekiwać śmiałych decyzji inwestycyjnych po pierwszym spotkaniu z zarządem małej spółki.

Korzyści wynikające z dobrej komunikacji spółki z interesariuszami rynku kapitałowego przeważają nad nakładami w postaci czasu i środków finansowych przeznaczanych na prowadzenie dialogu z społecznością rynku kapitałowego. Bo, przywołując fragment rozmowy inwestora z prezesem spółki: „Panie prezesie, my już za to wszystko zapłaciliśmy”.

Autor jest wiceprezesem zarządu INVSTcon Group SA

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz