Dopiewo

Filary Dopiewa

Dopiewskie Filary 2017  Foto:

Wkrótce poznamy laureatów nagrody Dopiewski Filar, którą ustanowił w tym roku Wójt Gminy. Kandydatów do tego honorowego wyróżnienia może zgłaszać każdy, ale czasu na to zostało niewiele.

Celem nagrody jest wyróżnienie osób, które wyróżniają się działalnością, dorobkiem i osiągnięciami, przyczyniając się do integracji środowisk lub sławienia dobrego imienia Gminy Dopiewo, a także swoją postawą, przedsięwzięciami i aktywnością mogą być dla innych wzorem, przykładem, oparciem – wyjaśniają przedstawiciele UMiG Dopiewo.

Nagroda Dopiewski Filar ma być corocznie przyznawana w trzech kategoriach: Animator, Ambasador i Super – Filar. Pierwsza ma być wyróżnieniem za prowadzenie działalności na rzecz integracji różnych środowisk, działalność społeczną i organizatorską na terenie Gminy Dopiewo w różnych jej wymiarach. W kategorii Ambasador uhonorowane będą osoby upowszechniające i promujące dobre imię Gminy Dopiewo poza jej granicami poprzez własny dorobek i osiągnięcia w różnych dziedzinach. Super – Filar będzie natomiast nagrodą za całokształt działalności na różnych polach aktywności i dawanie dobrego przykładu.

Statuetka ma postać kolumny, na której widnieje herb Gminy Dopiewo i napis Dopiewski FILAR – wyjaśniają pomysłodawcy – tabliczka umiejscowiona na podstawie, zawierać będzie kategorię i laureata, a statuetce towarzyszy też dyplom.

Kandydatów do tej nagrody mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Gminy Dopiewo, firmy i przedstawiciele biznesu działającego na tym terenie, grupy nieformalne, wszystkie instytucje czy organizacje pozarządowe.

Zgłoszenie kandydatów do nagrody trzeba podać jego imię i nazwisko, kategorię, w której ma być nominowany, a także uzasadnienie. Należy również podać dane osoby  zgłaszającej wraz z numerem telefonu. Wszystko można wysłać mailem na adres konkurs@dopiewo.pl z dopiskiem w temacie FILAR 2017 lub tradycyjną pocztą do Urzędu Gminy Dopiewo, Biura Obsługi Klienta (ul. Leśna 1c – w zaklejonej kopercie z dopiskiem „FILAR 2017”).

Termin zgłoszeń mija we wtorek do 31 stycznia o godzinie 15:00.

Użyte w artykule zdjęcia:

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz