Umultowo

subdzielnica Poznania, w dzielnicy Stare Miasto. Położona w północnej części miasta, nad Wartą, granicząca z Moraskiem od zachodu, z Radojewem od północy, z Naramowicami od południa.

Historycznie osobna miejscowość nad Jeziorem Umultowskim (początki osadnictwa datowane na ok. XI w.), stopniowo rozbudowywana w kierunku doliny rzeki Warty. W II poł. XX wieku etapami włączona w granice miasta Poznania, wraz z Moraskiem i Radojewem. W latach 70. w Umultowie znajdowało się wysypisko śmieci komunalnych Miasta Poznania, przeniesione po zamknięciu Umultowskiego do Moraska. Od nazwy dzielnicy wywodzi się ul. Umultowska. Jej pisownia w przeszłości brzmiała: Ulułtowska oraz Umółtowska.

Kalendarium