Sypniewo

niewielka część Poznania obejmująca obszar miasta najbardziej wysunięty na południowy wschód. Należy do administracyjnej dzielnicy Nowe Miasto. Od południa i wchodu graniczy z terenami gminy Kórnik (wsie Kamionki i Szczytniki), od zachodu z gminą Mosina (wieś Daszewice), od północy natomiast sąsiaduje ze znajdującymi się w granicach miasta Piotrowem i Barakami. W granicach Poznania od r. 1942.

Kalendarium