Starołęka

prawobrzeżna cześć miasta Poznania na terenie dzielnicy Nowe Miasto. Położona jest nad rzeką Wartą. Obejmuje obszar dwóch dawnych podpoznańskich wsi – Starołęki Małej oraz Starołęki Wielkiej.

Kalendarium