Garaszewo

niewielka część Poznania położona na południowy wschód od centrum miasta (pomiędzy Starołęką a Krzesinami), w ramach administracyjnych dzielnicy Nowe Miasto.

Wieś Garaszewo stanowiła własność poznańskiej Kapituły, i z jej dokumentów pochodzi pierwszy zapis wzmiankujący Garaszewo. W roku 1400 archidiakon poznański Wojciech przekazał swojemu domownikowi Mirosławowi przywilej na sołectwo we wsi kapitulnej Garaszewo.

W granice Poznania została włączona w 1940 roku.

Kalendarium