Kopanina

to niewielka część dzielnicy Grunwald w Poznaniu, czasem zalicza się do niej Fabianowo, Świerczewo i Kotowo. Dzielnica jest jednak tak mała, że nie istnieją żadne oficjalne granice administracyjne i jej zakres bywa umowny. Ponieważ położona jest na południe od Osiedla Kopernika, bywa też często z nim utożsamiana. Centrum Kopaniny od wschodu ogranicza ul. Głogowska, od zachodu natomiast ul. Ceglana. Kopanina znana jest mieszkańcom Poznania przede wszystkim jako pętla autobusowa i krańcowa część ‘właściwego’ miasta na trasie wylotowej do Wrocławia

Kalendarium