Aglomeracja

Darmowa pomoc prawna dla poznaniaków

biznes podpis  Foto: sxc

Od stycznia zaczyna działać w Wielkopolsce 138 punktów udzielania bezpłatnych porad prawnych. System ma umożliwić korzystanie z profesjonalnych usług prawnych osobom, których do tej pory nie było na to stać. Pomoc świadczyć będą adwokaci i radcy prawni.

Bezpłatne porady prawne - materiały informacyjne WUWUtworzenie punktów to rezultat wejścia w życie nowej ustawy. Zakłada ona stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Projekty i kampanie edukacyjne realizowane będą przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, uczelniami i samorządami zawodowymi. Dostęp do bezpłatnej ma umożliwić korzystanie z profesjonalnych usług prawnych osobom, których do tej pory nie było na to stać.

Darmową pomoc prawną na etapie przedsądodowym może otrzymać m.in. młodzież do 26 roku życia i seniorzy, którzy ukończyli 65 lat, a także osoby korzystając ze świadczeń pomocy społecznej i posiadacze Karty Dużej Rodziny.

Pomoc prawna będzie polegała m.in. na wyjaśnieniu stanu prawnego i wskazania sposobów rozwiązania problemu. Korzystający z porad mogą także uzyskać wsparcie w sporządzeniu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Darmowej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni wskazani przez samorządy zawodowe. Zaplecze organizacyjne i techniczne zapewniają samorządy. Część punktów prowadzona jest przez organizacje pozarządowe, wybrane w konkursach. Tam pomocą służyć także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych z co najmniej trzyletnie doświadczenie).

Punkty finansowane są z budżetu państwa. W województwie wielkopolskim wojewoda przekaże powiatom na ten cel w ciągu roku 8,5 mln zł.

Mapa punktów udzielających pomocy prawnej: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-prawna/mapa-punktow-pomocy/

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz