POZnań

Czym poznaniacy palą w piecach?

Straż Miejska  Foto: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

W minionym roku strażnicy miejscy przeprowadzili ponad 2 tysiące kontroli w zakresie spalania odpadów w przydomowych instalacjach grzewczych. Stwierdzono około 500 uchybień. W 472 przypadkach winnych ukarano, a 20 kolejnych spraw trafiło do sądu. Do badań laboratoryjnych funkcjonariusze przekazali 80 próbek popiołu. 

Kontrole z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, a w szczególności spalania śmieci oraz jakości używanego opału, należą do najczęściej podejmowanych interwencji Ekopatrolu oraz strażników rejonowych. W 2020 r. funkcjonariusze przeprowadzili 2319 kontroli spalania odpadów ujawniając około 500 uchybień.

Najczęściej dochodziło do spalania starych mebli. Płyty wiórowe pokryte sztucznymi okleinami przez wielu mieszkańców nadal są traktowane jak drewno opałowe. Było też kilkanaście przypadków, w których strażnicy ujawnili tzw. wypalanie kabli – w ogniskach spalano plastikową otulinę w celu odzyskania miedzi.

W trakcie czynności kontrolnych, w sytuacjach wątpliwych (gdy funkcjonariusze mieli informacje, że spalane były odpady, a osoba poddana kontroli zaprzeczała), pobierano próbki popiołu i przekazywano je do badań laboratoryjnych. W minionym roku strażnicy pobrali 80 takich próbek. W zdecydowanej większości wyniki badań jasno wskazywały na spalanie odpadów, z podaniem konkretnych materiałów – np. drewna pokrytego farbą olejną czy innych części stolarki budowlanej, takich jak ramy okienne, ościeżnice drzwi itp.   

W minionym roku przeprowadzono również 489 kontroli jakości paliwa używanego do ogrzewania budynków. Podstawą prawną do takich działań jest Uchwała sejmiku województwa wielkopolskiego. Strażnicy sprawdzali wilgotność drewna opałowego, a na podstawie certyfikatów określali, czy zakupione paliwo może być spalane na terenie Wielkopolski. Za stwierdzone uchybienia w 78 przypadkach nałożono sankcje przewidziane prawem (mandaty lub pouczenia).

Zdecydowaną większość opisanych interwencji realizują załogi Ekopatrolu. Strażnicy z tego referatu są wyposażeni w sprzęt pomiarowy jakości powietrza. Sprawdzają m.in. poziom pyłów zawieszonych w różnych rejonach, o różnych porach dnia i nocy. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do planowania kompleksowych kontroli spalania w tych częściach miasta, w których najczęściej występują przekroczenia dopuszczalnych norm

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz