Aglomeracja POZnań

Zmiany w nocnej komunikacji

Tramwaj nocny  Foto: ZTM

Zwiększenie możliwości bezpośrednich przejazdów dla pasażerów, wygodniejsze przesiadki i nocna obsługa komunikacyjna nowych rejonów Poznania. Tak od nocy z 1 na 2 marca będzie funkcjonowała komunikacja miejska na liniach nocnych. Pojawią się nowe linie oraz zmieniona zostanie numeracja.

Celem zmian, które zostaną wprowadzone od nocy z 1 na 2 marca, jest podniesienie standardu komunikacji nocnej. Chcemy, żeby była ona bardziej dostępna dla większej liczby pasażerów, wygodniejsza i obejmowała więcej niż obecnie rejonów miasta – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

W praktyce większość obecnych nocnych linii autobusowych zostanie przekształcona w tzw. przelotowe. Dziś głównym miejscem styku tras nocnych autobusów jest rondo Kaponiera, gdzie znajduje się ich przystanek początkowy/końcowy. 

Od 1 marca autobusy linii nocnych także będą zatrzymywały się na Kaponierze. Będzie ona stanowić jeden z najważniejszych węzłów i miejsc na przesiadkę – ale będzie to przystanek przelotowy na trasie do innego rejonu Poznania, a nie końcowy. To pozwoli zwiększyć możliwość bezpośrednich połączeń – zaznacza Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.  

Ponadto dużo większą rangę w systemie nocnej komunikacji zyskają także takie węzły komunikacyjne jak: Małe Garbary, Rondo Starołęka, Rondo Rataje i Rondo Śródka, gdzie będzie się krzyżować wiele linii dając możliwość potencjalnej przesiadki.

Swoje opinie na temat zmian, prawie wszystkie pozytywne, nadesłane zostały przez większość zainteresowanych rad osiedli. Uwagi na temat zaprezentowanego pod koniec października projektu reorganizacji linii nocnych otrzymaliśmy także od pasażerów. Wszystkie głosy zostały dokładne przeanalizowanie oraz, w miarę możliwości technicznych, uwzględnione w projekcie – wyjaśnia Wojciech Miechowicz, zastępca dyrektora ZTM ds. Publicznego Transportu Zbiorowego.

Zmiany zostały także zaprezentowane Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Poznania, gdzie spotkały z pozytywnym odbiorem.

Większy zasięg i bezpośredni dojazd do centrum

Połączenia liniami nocnymi zyskają np. mieszkańcy okolic ulicy Malwowej na Junikowie czy ul. Jasielskiej na Podolanach, gdzie będą dojeżdżały autobusy nowych linii numer 214 oraz 216 i 226. W kilku obszarach, gdzie obecnie funkcjonuje już komunikacja nocna, zostanie ona uatrakcyjniona poprzez zapewnienie bezpośrednich połączeń z centrum miasta. Dotyczy to np. Antoninka (linia nr 222), Szczepankowa i Krzesin (linia nr 220) czy Głuszyny (linia nr 221).

Wygodniejsze przesiadki

Przesiadki będą się odbywały w znacznie wygodniejszy sposób, ponieważ autobusy większości linii nocnych w rejonie węzła Rondo Kaponiera wjeżdżać będą na wspólne przystanki tramwajowo-autobusowe. Ponadto autobusy na liniach nr 211, 220 i 221 kursujące z Garbar zsynchronizowane zostaną pod kątem przesiadek m.in. z nocną linią tramwajową nr 201.

Zmiana tras obejmie tylko niektóre linie – wszystko w celu obsłużenia komunikacją nocną większej części Poznania, niż obecnie. Pasażerowie zyskają większe możliwości korzystania transportu oraz więcej bezpośrednich połączeń.

Zmiana numeracji

Przy okazji wprowadzona zostanie zmiana numeracji linii nocnych. Nowe numery linii w miarę możliwości będą nawiązywać do obecnych, np. linia nr 218 będzie kursować zamiast linii nr 234 i 238. Ponadto grupy linii, np. para 212 i 222, na których autobusy w dużej mierze jeżdżą tą samą trasą, dają możliwość odróżnienia wariantów linii z tego samego rejonu miasta, obrazując jednocześnie zasadniczy przebieg. Zależy nam na jak najbardziej przystępnej i przyjaznej komunikacji.

Numeracja linii od 201 do 231 będzie dotyczyć nocnych linii miejskich, natomiast numeracja rozpoczynająca się od 250 dotyczyć będzie linii podmiejskich.

Wprowadzany od 1 marca nowy, stały układ linii, może ulegać czasowym modyfikacjom z uwagi na prowadzone prace remontowe i konieczność wprowadzania zmian.

Przykładem mogą być obecnie prowadzone prace w ciągu ul. Naramowickiej czy te związane z przebudową wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej.

Użyte w artykule zdjęcia: ZTM

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz