Stare Miasto

Czy na Wzgórzu Św. Wojciecha powstanie osiedle mieszkaniowe?

Solna - Działowa  Foto: TeDe

Miejska Pracownia Urbanistyczna przystąpiła do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ul. Solna-Działowa”, który obejmuje m.in. Wzgórze św. Wojciecha. W najbliższą środę w Urzędzie Miasta odbędą się pierwsze konsultacje społeczne.

Obszar konsltacji Solna - DziałowaPlanowane inwestycje deweloperskie w tej historycznej części Poznania mają ogromne znaczenie dla Starego Miasta, dlatego powinniśmy dyskutować o jak najlepszych rozwiązaniach.

Nowy plan dotyczyć ma przestrzeni, na której znajdują się: kościół i klasztor Ojców Karmelitów Bosych, Ogród Jordanowski nr 1, obiekty Uniwersytetu Artystycznego oraz od ulicy Solnej zaniedbana zieleń z podziemną stacją redukcyjną gazu.

W obowiązującym obecnie planie zagospodarowania teren ten przewidziany jest na działalność usługową, a docelowo w zamyśle inwestora dominująca ma być funkcja mieszkaniowa z usługami na parterze budynków. Terenem tym już w 2008 roku zainteresowani byli przedsiębiorcy z sektora hotelarskiego.

Temat zagospodarowania tej przestrzeni był także przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Rady Osiedla Stare Miasto.

Radni zwrócili uwagę, ze ostateczne zapisy planistyczne dla tego fragmentu Poznania powinny uwzględniać także plany Uniwersytetu Artystycznego, dotyczące nowych inwestycji w miejscu dawnej pruskiej komendantury, zamykającej ważną historyczną oś Alei Marcinkowskiego.

Potencjalny przyszły Inwestor planuje na tym terenie budowę mieszkań, a budynki mają według wstępnej koncepcji nawiązywać do sąsiednich gmachów sądowych. Główny wjazd do nowego kompleksu zaplanowano od ulicy Solnej.

Zarządzający sąsiednim Ogrodem Jordanowskim wyrazili swoje zaniepokojenie możliwością odcięcia części zamkniętego – bezpiecznego placu na potrzeby komunikacyjne nowej inwestycji. Istniejące dziś ogrodzenie stanowi odpowiednie zabezpieczenie dla bawiących się dzieci i w interesie społecznym nie jest uszczuplanie tej przestrzeni.

Wątpliwości radnych wzbudziła także planowana wysoka intensywność zabudowy – obejmująca 75%, co może mieć wpływ na planowaną jakość zieleni otaczającej budynki.

Przedstawiciel inwestora oświadczył, że taki jest zapis w obecnie obowiązującym planie, natomiast zakładana jest zabudowa na poziomie 50 – 55% powierzchni. Zapowiadał także, że idealnym rozwiązaniem byłby tu międzynarodowy konkurs architektoniczny.

Obecni na posiedzeniu mieszkańcy podkreślali, że często zapowiedzi deweloperów odbiegają od faktycznych realizacji, czego przykładem są inwestycje realizowane m.in. przy ulicy Szyperskiej i Saperskiej.

Przedstawiciel inwestora podkreślał odseparowanie inwestycji od sąsiedniego klasztoru Ojców Karmelitów i zapewnia spokoju zakonnikom. Niepokój radnych wzbudziła jednak możliwość odcięcia nowego kompleksu od miasta – stworzenia ogrodzonego osiedla.

Radni popierają wszelkie działania mające na celu objęcie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego jak największego obszaru Starego Miasta. Dają bowiem szansę na poprawę jakości realizowanych inwestycji, ograniczenie chaosu w otaczającej nas przestrzeni i zabezpieczenie przed zachłannością Inwestorów. By to osiągnąć konieczne jest jednak branie pod uwagę potrzeb wszystkich stron, a zwłaszcza mieszkańców. Stąd bardzo ważny staje się czynny udział w konsultacjach podkreśla – Jacek Maleszka, przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji

Konsultacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu odbędą się w dniu 19 października 2016 roku o godzinie 17:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania (I piętro) przy Placu Kolegiackim.

Ulica Działowa

Użyte w artykule zdjęcia: TeDe, UMP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz