K U L T U R A

Cries for Help/Wołanie o pomoc

Cries for Help/Wołanie o pomoc  Foto: materiały prasowe

Na wystawę zdjęć i projekcję filmu dokumentalnego, które składają się na polską edycję wystawy “Wołanie o pomoc/Cries for help” poruszającą problem emigracji zaprasza Teatr Biuro Podróży na Dziedzińcu Urzędu Miasta, która będzie czynna w dniach od 21 lutego do 6 marca. Wystawa jest częścią europejskiego projektu “Kaspar Machine”, badającego temat obcego w kulturze.

Wystawa „Wołanie o pomoc” zawiera materiały audiowizualne i osobiste świadectwa osób, które doświadczają marginalizacji, wykluczenia i emigracji. Ich wspomnienia pokazują drogę od traumatycznego granicznego doświadczenia będącego zwrotem w życiu, impulsem do podjęcia życiowej decyzji, po moment, w którym znajdują oparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Marginalizacja, wykluczenie, strach przed innym, „cudzoziemcem”, to kwestie, które od czasów Homera w mniejszym lub większym stopniu dotyczą wszystkich narodów. We współczesnych społeczeństwach, na długo przed wkroczeniem państwowej opieki społecznej, ludźmi, którzy jako pierwsi zdają sobie sprawę z takich problemów, są artyści i twórcy. To oni, poruszając te kwestie w swoich pracach artystycznych podnoszą świadomość społeczną i naświetlają problemy.

Wystawa „Wołanie o pomoc” ma na celu zwrócenie uwagi na trudy, z jakimi borykają się nasi bliźni, którzy doświadczają ubóstwa i wykluczenia społecznego z powodu emigracji lub przymusowego wysiedlenia z ojczyzny, z powodu bezdomności, uwięzienia lub niepełnosprawności. Inspiracją do stworzenia wystawy jest sztuka Petera Handkego „Wołanie o pomoc”, która zaprasza nas do „wspólnego poszukiwania i odkrywania dróg wzajemnego zrozumienia, głębszego poznania, hojności i życia braterskiego, dzięki którym powstaje wyjątkowa wspólnota ludzka, obejmująca cały wszechświat”. Materiał dokumentalny prezentowany na wystawie jest efektem badań przeprowadzonych w 4 różnych krajach: w Grecji, Włoszech, Polsce i Rumunii. Na podstawie 22 wywiadów z osobami, opisującymi swoje nierzadko traumatyczne doświadczenia powstał dokument filmowy. Prowadzi on zwiedzających od koszmaru wojny, biedy, niepełnosprawności i marginalizacji, do słodko-gorzkiej podróży, agonii, rozpaczy i nadziei, której finałem choć nie zawsze – jest nowy początek.

Twórcy wystawy przybliżają widzom sylwetki kilkunastu konkretnych osób – z ich historiami, twarzami i głosem. Dlaczego opuścili swój kraj? Jak wyglądała ich podróż? Co spotkało ich i spotyka w kraju docelowym? Jakie są ich plany, marzenia, obawy?

Na wystawę składają się zdjęcia i wypowiedzi w formie audiowizualnej zarejestrowane w krajach biorących udział w projekcie – Rumunii, Włoszech, Grecji i Polsce.

Cries for Help/Wołanie o pomoc

Wystawa na Dziedzińcu Urzędu Miasta (Plac Kolegiacki)
21 luty – 6 marca.
Projekcja filmu o godzinie 15:15 (do końca lutego).
Godziny zwiedzania 6:00 – 22:00.

Wstęp wolny

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz