Aglomeracja

Biznes odpowiedzialny – włącz się do gry

ziemia glob dłonie  Foto: sxc

ziemia glob dłonie Foto: sxcRozpoczął się właśnie konkurs Biznes społecznie odpowiedzialny (CRS) – My też mamy coś do powiedzenia! To jedna z form popularyzacji tej idei wśród młodzieży szkół średnich.

Konkurs jest jednym z elementów poprzedzających konferencję promującej koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR), która odbędzie się w Poznaniu w listopadzie.

Młodzież, która chciałby brać udział w konkursie ma do wyboru dwie kategorie: F&F – Fotografia i Film CSR – wyraź siebie! oraz Wydarzenie Impressive Event – learning by doing.

W ramach pierwszej kategorii należy przygotować film krótkometrażowy lub fotografie, które będą odzwierciedlały idee CSR. Film nie może być dłuższy niż 5 minut. W drugiej kategorii uczniowie powinni zorganizować wydarzenie związane z tematyką CSR. Mogą to być różnego rodzaju wykłady skierowane do kolegów i koleżanek ze szkoły lub też inicjatywy obejmujące swym zasięgiem szerszy obszar – wyjaśniają organizatorzy – wydarzenia mogą mieć charakter apelów, festynów, seminariów, konkursów, happeningów, zawodów sportowych, debat, itd.

Termin nadsyłania prac mija 14 listopada. Regulamin konkursu znajdziesz tutaj.

Planowana na listopad konferencja ma promować koncepcję społecznie odpowiedzialnego biznesu, w swietle zrównoważonego rozwoju pozytywnie oddziaływujacego na otaczający świat – informują organizatorzy – poprzez otwarte dyskusje i seminaria chcielibyśmy zaprezentować złożoność zagadnienia CSR, zestawić mocne i słabe strony podejścia zgodnego z omawianą ideą w kontekście strategii biznesowych dużych firm, które by osiągnąć swoje cele odnoszą sie nie tylko do pozytywnych praktyk, ale w dużej mierze do tych, uznawanych za negatywne – dodają.

Podczas konferencji poznamy także zwycięzców konkursu Biznes społecznie odpowiedzialny – My tez mamy cos do powiedzenia! Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas multimedialnej prezentacji.

Konferencji towarzyszyć też będą między innymi występy grupy teatralnej, oraz wystawa fotografii.

O tym wydarzeniu będziemy wam jeszcze przypominać.

/

news@lepszyPOZNAN.pl Foto: news@lepszyPOZNAN.pl

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz