POZnań

ZDM ogranicza nielegalne parkowanie

Fredry  Foto: ZDM

ZDM na kolejnych ulicach ustawia słupki uniemożliwiające nielegalne i zagrażające bezpieczeństwu ruchu parkowanie pojazdów. Tak stało się m.in. przed Opera. Parking pod Kaponierą zawsze oferuje wolne miejsca, tymczasem każde wydarzenie w Teatrze Wielkim czy Filharmonii powodowało dewastacje chodników i zieleni przez nieodpowiedzialnych kierowców.

Nowe słupki pojawiać się będą w miejscach, na których kierowcy parkują swoje pojazdy tam gdzie obowiązują zarówno zakazy zatrzymywania się i postoju wynikające z ustawionych znaków drogowych jak również związane z przepisami ogólnymi Prawa o ruchu drogowym np. w odległościach mniejszych niż 10 metrów od skrzyżowań, przejść dla pieszych czy w zatokach autobusowych – tłumaczy Marcin Idczak z ZDM.

W związku z tym, że ilość takich zdarzeń jest ogromna, a służby odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów nie mogą natychmiastowo interweniować w każdym miejscu, by uniemożliwić pozostawianie samochodu w miejscach do tego nieprzeznaczonych Zarząd Dróg Miejskich zamontował słupki blokujące na kolejnych poznańskich ulicach.

W ostatnich tygodniach zamontowane zostały one między innymi na ulicach Zwierzynieckiej i Gajowej, gdzie niszczone były wyremontowane chodniki, na ul. Fredry (tuż przy parku) czy przy skrzyżowaniu ulic Długiej i Garbary gdzie kierowcy przejeżdżali przez przejście dla pieszych i chodnik.

Natomiast jeszcze w ubiegłym roku na ul. świętego Rocha odgrodzone zostały chodniki od jezdni, a teraz dodatkowo zabezpieczono zieleń przed rozjeżdżaniem.

Użyte w artykule zdjęcia: ZDM

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz


  • Słupkomania! A od czego jest Straż Miejska, która powinna konsekwentnie to sprawdzać i karać mandatami. A może kontrakt na w/w słupki ma firma powiązana z jakimś decydentem? Podobna sytuacja na ul. Klin, Grudzieniec- słupek na słupku!
    Z poważaniem.
    D. Rychlewicz