POZnań

Żółty, jesienny liść… do worka

Żółty, jesienny liść... do worka  Foto: ZDM

Jesienne, kolorowe liście są bardzo malownicze, jednak są również problemem dla wszystkich właścicieli małych i dużych ogrodów. Leżące na chodnikach czy ulicach mokre liście mogą być także niebezpieczne. Samochód podczas hamowania na nich może zachowywać się tak jak na śniegu. Pomoc w ich zbieraniu deklaruje Zarząd Dróg Miejskich.

Tak jak w latach ubiegłych przekazujemy mieszkańcom worki na liście i bezpłatnie je odbieramy – informuje Zarząd Dróg Miejskich.

W tym roku akcja zbierania liści rozpoczęła się rozpoczęła się w poniedziałek i potrwa aż do końca tego roku, czyli do 31 grudnia. Zgodnie z przepisami uprzątnięcie chodników położonych bezpośrednio przy granicy działki należy do właściciela nieruchomości.

Worki na liście zbierane z chodników  można zamawiać w Wydziale Utrzymania Infrastruktury Drogowej Zarządu Dróg Miejskich w dni robocze od 7:00 do 15:00, dzwoniąc pod numer telefonu 61 64 77 274, bądź wysyłając maila na adres liscie@zdm.poznan.pl. Wystarczy podać adres, pod który mają zostać dostarczone worki.

Worki, w zależności od tego, ile drzew liściastych rośnie w okolicy posesji, będą dostarczane bezpośrednio pod wskazane adresy i będą umieszczane w furtce bądź przerzucane przez płot posesji – wyjaśnia ZDM – możliwe jest również dokonanie odbioru worków osobiście w siedzibie ZDM przy ulicy Wilczak 16, a w przypadku wykorzystania wszystkich dostarczonych worków mieszkaniec powinien złożyć kolejne zamówienie.

Pełne liści worki powinny być pozostawione w miejscu, skąd liście były zbierane, na terenie ogólnodostępnym, a więc na poboczu bądź na części chodnika, po stronie posesji. Będą one odbierane po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym zgłoszeniu w terminie zgodnym z harmonogramem.

Zgłoszenia prosimy dokonywać nie później niż 48 godzin przed data wywozu – podkreśla ZDM – odbiór worków będzie odbywał się cyklicznie, według harmonogramu uwzględniającego podział terytorialny miasta, który można znaleźć na stronie internetowej ZDM.

Do worków na liście nie mogą być wyrzucane inne odpady, nawet zielone, a także liście zebrane z terenu samej nieruchomości na przykład z ogrodu. Wszystkie koszty związane z akcją zbierania liści pokryje Zarząd Dróg Miejskich.

Jesień 2012

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz