POZnań

Jak to wygląda z kopertami dla dostaw

Strefa Platnego Parkowania  Foto: materiały prasowe / ZDM

Radny Łukasz Kapustka wystosował interpelację w sprawie postoju pojazdów firm usługowych w strefie płatnego parkowania.

Interpelacje radnego związana jest z docierającymi do niego sygnałami przedstawicieli różnego rodzaju firm świadczących usługi na rzecz mieszkańców w sprawie umożliwienia im zakupu karnetów na preferencyjnych warunkach umożliwiających parkowanie w strefie płatnego parkowania. Kurierzy, monterzy, pracownicy firm świadczących usługi na rzecz mieszkańców Poznania zmuszeni są do każdorazowo opłacania postoju w SPP na swój własny koszt i rachunek. Zdaniem radnego trudno wymagać, aby kurierzy, czy monterzy różnych firm dojeżdżali do usługobiorców komunikacją publiczną. Osoby pracujące w tych sektorach rozumieją potrzebę uiszczania opłat i nie oczekują możliwości bezpłatnego parkowania, ale liczą na wsparcie poprzez umożliwienie im zakupu kart postojowych na peryferyjnych warunkach.

W odpowiedzi wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski przypomina, że zgodnie z uchwała Rady Miasta Poznania podmioty gospodarcze prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą, w tym firmy kurierskie, mają możliwość wykupu tzw. “koperty dla dostaw”, po wniesieniu opłaty zryczałtowanej. Na “kopertach dla dostaw” dozwolony jest postój uprawnionych podmiotów do 15 minut. Czas postoju jest potwierdzany zegarem parkingowym wydawanym przez ZDM i umieszczanym za przednią szybą pojazdu.

Podmioty gospodarcze mogą wystąpić z wnioskiem o wykupienie “koperty dla dostaw”:

  • w lokalizacji najbliższej adresowi wykonywania działalności na terenie SPP i ŚSPP zidentyfikowanej na podstawie aktualnego dokumentu rejestrującego firmę, a w przypadku gdy takiej informacji w nim brakuje, na podstawie poświadczonej przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego deklaracji NIP-2 lub NIP-8. Koszt wynajęcia koperty dla dostaw wynosi 120 zł na 6 miesięcy;
  • w dowolnej lokalizacji, na podstawie aktualnego dokumentu rejestrującego firmę. Koszt wynajęcia koperty dla dostaw wynosi 300 zł na 6 miesięcy.

Wiceprezydent przypomina ponadto, że zgodnie z zapisami wspomnianej uchwały, identyfikator upoważniający do postoju na “kopercie dla dostaw” upoważnia również do postoju pojazdów w dowolnym miejscu (do 15 min), zgodnie z przepisami ruchu drogowego, w ramach Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania Centrum. Zarząd Dróg Miejskich pracuje obecnie nad formułą rozszerzenia w przyszłości tego rozwiązania o ŚSPP Jeżyce oraz SPP z myślą o firmach kurierskich oraz podmiotach świadczących dostawy i szybkie usługi w wielu lokalizacjach.

Rozwiązaniem ułatwiającym wnoszenie płatności, zwłaszcza przy częstszych postojach, są aplikacje mobilne. Są one idealnym rozwiązaniem dla kierowców, którzy nie są w stanie oszacować czasu z różnych powodów, zakończenia postoju. Użytkownik ma wtedy możliwość samodzielnie określić przewidywany czas postoju, bądź włączyć opcję ciągłego trwania postoju, który można zakończyć w każdej chwili po przyjściu do pojazdu.

W przypadku firm świadczących prywatne usługi dla mieszkańców czy firm monterskich, a także dostarczających usługi informatyczne, które nie skorzystają z identyfikatora dla dostaw, Zarząd Dróg Miejskich nie widzi uzasadnienia dla stosowania innych rozwiązań niż te, które zostały przewidziane dla pozostałych podmiotów gospodarczych.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe / ZDM

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz