Aglomeracja

Zmiany w komunikacji publicznej

Traugutta - nowy biletomat  Foto: ZTM

Od 1 sierpnia będzie można dojechać komunikacją publiczną obsługiwaną przez ZTM do Kórnika i Zaniemyśla. Będzie to możliwe dzięki utworzeniu nowej strefy taryfowej D. Równocześnie obniżona zostanie cena biletu dobowego i zaczną obowiązywać nowe bilety czasowe na 45 oraz 90 minut. Nie zmieni się cennik dla osób korzystających z tPortmonetki, a niektóre “sieciówki” będą tańsze.

Poznańscy radni wyrazili zgodę na podpisanie porozumień z gminami Kórnik oraz Zaniemyśl, na mocy których Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przejmie organizację linii autobusowych nr 501, 502, 560 i 561. Linie te nadal będą obsługiwane przez Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe Kombus, jednak będzie na nich obowiązywać taryfa biletowa ZTM.

Takie rozwiązanie pozwoli na wprowadzenie wspólnego biletu obejmującego całą podróż, co spowoduje istotną poprawę atrakcyjności transportu zbiorowego dla mieszkańców gminy Kórnik dojeżdżających do Poznania oraz mieszkańców Poznania dojeżdżających do miejscowości na terenie gminy Kórnik, dzięki niższym kosztom oraz większej wygodzie – tłumaczy Wojciech Miechowicz, zastępca dyrektora ZTM w Poznaniu.

W związku z zaplanowaną na 1 sierpnia 2019r. dalszą integracją transportu publicznego Poznania i gmin Kórnik i Zaniemyśl, poznańscy radni przyjęli także proponowane zmiany w taryfie biletowej ZTM.

Podstawową zmianą będzie wprowadzenie czwartej strefy, oznaczonej literą D. Wprowadzone zostaną także korekty w zakresie cen przejazdów czasowych jednorazowych z dodaniem nowego biletu oraz zmiany w zakresie biletów krótkookresowych uwzględniające ich podział na strefę A, czyli Poznań oraz strefy A+B+C+D, czyli całą aglomerację.

Korekty są także przewidziane w zakresie taryfy przejazdów okresowych oraz tPortmonetki. Nie zmienią się ceny biletów jednorazowych do 10 minut, a dodana będzie tu możliwość korzystania z nich w strefie D.

Pojawi się nowy bilet do 45 minut na strefy A+B+C+D. Będzie on kosztował 5 zł i zastąpi dotychczasowy do 40 minut lub na 1 przejazd, który dotychczas był w cenie 4,60 zł. Nastąpi zwiększenie zakresu czasowego oraz dodanie strefy D. Bilet nie będzie już obowiązywał na cały przejazd, a będzie tylko na określony czas.

Kolejną nowością jest bilet do 90 minut na wszystkie strefy za 7 zł. Będzie on umożliwiał przesiadki np. z długich linii podmiejskich na linie miejskie.

Obniżono cenę biletów na 24 godziny i 7-dniowych. Będą one obowiązywać w strefie A i kosztować odpowiednio 12zł oraz 40zł. Bilet na 24 godziny na strefy A+B+C+D będzie dostępny za 15 zł, natomiast tygodniowy na wszystkie strefy za 60zł.

Cały czas utrzymane zostaną oferty promocyjne na bilety 24-godzinny na weekend oraz 24-godzinne na weekend dla rodziny. Jednorazowy 24-godzinny skasowany od godziny 20.00 w piątek do godziny 24.00 w sobotę obowiązuje do godziny 24.00 w niedzielę, a dwa normalne jednorazowe bilety czasowe 24-godzinne upoważniają do przejazdu 2 osoby dorosłe oraz do 3 dzieci w wieku do 15 lat.

Od sierpnia 2019r. wycofane zostaną bilety 2- i 3-dobowe.

Użyte w artykule zdjęcia: ZTM

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz