Junikowo POZnań

Zmiany ruchu w obrębie budowy wiaduktu na Plewiskach

Wiadukt w Plewiskach  Foto: materiały prasowe / UMP

Na granicy Poznania i Plewisk toczą się m.in. prace związane z przebudową sieci infrastruktury podziemnej. Ze względu na postęp budowy nowego węzła przesiadkowego z przejazdem pod torami kolejowymi, konieczne są zmiany organizacji ruchu po stronie Plewisk. Wprowadzone zostaną w poniedziałek, 7 listopada.

Ze zmianami należy liczyć się w rejonie ul. Grunwaldzkiej i Wołczyńskiej. Postępują tam prace polegające na przebudowie sieci uzbrojenia terenu, takie jak układanie linii kablowych, wodociągu czy gazociągu. By możliwa była kontynuacja robót, konieczne jest wyłączenie z ruchu fragmentów istniejącej drogi. Przejazd ul. Grunwaldzką nadal będzie możliwy w obu kierunkach, jednak zostanie on przesunięty na zachód. 

Od 7 listopada na odcinku ul. Grunwaldzkiej od tymczasowego przejazdu kolejowego do ul. Wołczyńskiej ruch zostanie przełożony na bypass, czyli fragment drogi po zachodniej stronie. Na ok. stumetrowym odcinku od ul. Wołczyńskiej do posesji nr 426 zostanie przesunięty także na zachód, z wykorzystaniem dotychczasowych miejsc parkingowych. Mieszkańcy proszeni są o respektowanie tymczasowego oznakowania mówiącego o braku możliwości pozostawiania tam pojazdów. Po północnej stronie zawężona zostanie również ul. Wołczyńska, na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Owsianej. Prace będą prowadzone w sposób umożliwiający dojazd do posesji. W przypadku konieczności chwilowego wyłączenia dojazdu, wykonawca będzie kontaktował się z poszczególnymi użytkownikami.

Ponadto zmianie ulegnie lokalizacja przystanku autobusowego “Plewiska/Wołczyńska n/ż” w kierunku Junikowa. Zostanie on cofnięty na wysokość posesji nr 430-432. 

Planowane do wdrożenia od 7 listopada zmiany dotyczą także pieszych. Chodnik po stronie wschodniej ul. Grunwaldzkiej na odcinkach od nr 410 do nr 412 oraz od nr 414 do nr 432 będzie wyłączony z ruchu – pozostanie wyłącznie możliwość dojścia do posesji. Dojście do przejazdu kolejowego możliwe będzie wyłącznie tymczasowym ciągiem po zachodniej stronie ul. Grunwaldzkiej. Dojście do nieruchomości przy ul. Wołczyńskiej nr 56-60 zostanie zachowane dzięki wyznaczeniu nowego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Owsianej. Zmiany nie dotyczą dojść do peronu kolejowego – nadal będzie ono możliwe chodnikiem po zachodniej stronie ul. Grunwaldzkiej, a także dojście do ul. Kminkowej pozostaje dostępne od rejonu skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i Wołczyńskiej wzdłuż placu budowy.

Należy zachować ostrożność w okolicy placu budowy i zwracać uwagę na nowe oznakowanie tymczasowe.

Zakres prac związanych z inwestycją jest szeroki. W październiku pierwszy z dwóch wiaduktów kolejowych (po stronie Poznania) przeszedł próby obciążeniowe. Równolegle w ostatnim czasie wykonawca inwestycji zajmował się kładką pieszo-rowerową nad ul. Grunwaldzką. Zmienia się także układ drogowy w rejonie powstającego węzła, m.in. na ul. Szałwiowej trwają roboty brukarskie. Dzięki budowie przejazdu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Grunwaldzkiej, piesi, rowerzyści i kierowcy nie będą już musieli czekać przed opuszczonym szlabanem. Powstający węzeł Grunwaldzka połączy różne środki transportu: pociągi, autobusy, rowery i samochody. Przy stacji kolejowej Poznań Junikowo powstanie węzeł przesiadkowy. Pętla autobusowa w rejonie peronu PKP umożliwi szybką przesiadkę pomiędzy pociągami i autobusami “drzwi w drzwi”. Uzupełnieniem będą parkingi typu “parkuj i jedź” dla samochodów i rowerów. 

Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2023 r.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe / UMP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz